Oče je človek, ki ima hrbtenico. (Marija Magdalena Novak)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Rožna ulica 2

1000 Ljubljana

tel.: 01/43-83-983

e-pošta: dkps.pisarna@gmail.com

  DruštvoSeminarjiRevija VzgojaProstovoljno deloProdajaKlub VzgojaNapovednikAktualno 
  DKPS > Revija Vzgoja > Navodila za pisanje člankov  

Navodila za pisanje člankov

Revija Vzgoja izhaja štirikrat letno: marec, junij, september, december. Prispevke sprejemamo celo leto. Po prejemu ga pregledamo v uredništvu in vam sporočimo glede objave. V žarišču je določena tema izpostavljena, ostale rubrike so stalne in prispevki v njih niso vezani na temo žarišča.

 1. Besedilo pošljite po e-pošti ali oddajte na CD-ju skupaj z natisnjenim besedilom.
 2. Ob pošiljanju besedila navedite svoj točen naslov in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi. Če je mogoče, tudi naslov e-pošte.
 3. Dolžina članka naj bo med 6000 do 9000 znaki (s presledki).
 4. Zaželeno je, da avtor napiše 2-3 stavke povzetka besedila, ki ga objavimo kot uvod v članek (pod naslovom).
 5. V besedilu uporabite enojni narekovaj, če je ena beseda npr. 'filozofirati' in dvojnega, če gre za navedek: npr. "Čestitam vam," piše gospa v pismu uredništvu.
 6. VELIKIH ČRK za poudarjanje določenih misli raje ne uporabljajte. Bolje je krepki in poševni tisk.
 7. Novega odstavka ne začenjamo z zamikom prve vrstice, ampak z dvojnim presledkom med vrsticami.
 8. Zaželeno je, da vsak avtor poudari kakšen stavek, ki naj se ponovi v okvirčku. Tako poudarimo določene misli. Želeni stavek posebej označite.
 9. Velikost črk naj bo 12, pisava Times New Roman CE.
 10. Ime in priimek avtorja napišite pred naslovom, za naslov in podnaslove uporabite krepki tisk in različne velikosti črk (odvisno od pomembnosti naslova oz. podnaslova).
 11. Zaželena je priložena fotografija avtorja. Če imate fotografije, katerih vsebina je povezana s člankom, jih pošljite po navadni pošti. Po objavi Vam jih bomo vrnili. Pomembno je, da so fotografije dovolj dobre - dovolj visoke ločljivosti.
 12. Navajanje literature
 • Med besedilom: ko gre za opisno navajanje besedila v oklepaju navedite priimek avtorja, leto, če je potrebno tudi strani, za oklepajem sledi pika: npr. (Pediček, 1995: 45-48). Ko navajate dobesedno, je poleg priimka in letnice navedba strani obvezna.
 • Na koncu besedila: na koncu besedila dosledno navedite vso literaturo, ki ste jo pri pisanju uporabili. Če ste uporabili samo nekatera poglavja ali strani, navedite strani. V primeru je zapisano navajanje besedil iz revije, zbornika in knjige:
  • Iz revije: Žontar, Melita; Rode, Nino (2001): Prostovoljci pri delu z zasvojenimi. V: Socialno delo. Letnik 6, št. 40, str. 355-361.
  • Iz zbornika: Žontar, Melita (1999): Predstavitev Centra za odvisnost Kranj in vloga prostovoljcev v njem. V: Samec, Tatjana (ur.) (1999): 2. slovenski kongres prostovoljcev. Zbornik prispevkov. Slovenska filantropija, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, str. 51-54.
  • Iz knjige: Ramovš, Jože (1983): Boj za življenje družine. Zdravljenje alkoholizma in urejanje neskladne družine. Mohorjeva družba, Celje.

 

Hvala in uspešno pri pisanju!

 

 

© 2011 Društvo katoliških pedagogov Slovenije | dkps.splet(at)gmail.com | Oblikovanje in izvedba: Studio Kham