Oče je človek, ki ima hrbtenico. (Marija Magdalena Novak)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Rožna ulica 2

1000 Ljubljana

tel.: 01/43-83-983

e-pošta: dkps(at)rkc.si

  DruštvoSeminarjiRevija VzgojaProstovoljno deloProdajaKlub VzgojaNapovednikAktualno 
  DKPS > Revija Vzgoja > Svetovni etos  

Iskanje soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe

Gibanje Svetovni etos Slovenija je v sodelovanju z revijo Vzgoja oktobra 2015 v Cankarjevem domu pripravilo posvet o iskanju soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe.

Tu objavljamo prispevke, ki so bili objavljeni tudi v reviji Vzgoja (december 2015, št, 68). Na posvetu je bilo prispevkov več, povabilu za objavo v reviji Vzgoja pa so se odzvali le nekateri:

* Marko Pavliha: Svetovljansko gibanje za domače sožitje, Vzgoja 68, str. 3-4.

* Borut Ošlaj: Zakaj potrebujemo skupne vrednote, Vzgoja 68, str. 5-6.

* Janek Musek: Evropsko ogrodje etike in vrednot (EOEV), Vzgoja 68, str. 7-9.

* Peran Bošković: Soglasje o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe, Vzgoja 68, str. 9-11.

* Budistična kongregacija Dharmaling: Nepristranskost - osnova pravičnosti in sočutja, Vzgoja 68, str. 12-13.

* Vlasta Nussdorfer: Pravičnost, Vzgoja 68, str. 14-15.

* Jurij Dobravec: Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane, Vzgoja 68, str. 16-18.

* Silvo Šinkovec: Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, Vzgoja 68, str. 19-22.

Več informacij o gibanju Svetovni etos Slovenija najdete tukaj.

 

Iz nove Vzgoje

"Znano je, da skupen cilj in skupno delo ljudi povezujeta, skupna odgovornost, ki jo imamo starši in učitelji – vzgojiti vse naše otroke v zrele odrasle, ki jim bomo lahko z mirno vestjo in dobrim občutkom zaupali prihodnje rodove – pa je po mojem globokem prepričanju ena najpomembnejših nalog, ki jih imamo odrasli v družbi."

Anton Meden, Vzgoja 80, str. 11-13.

______________________

"Učiteljeva naloga je torej resna: Kako vzgajati preko svojega predmeta, učiti, sporočati in usmerjati mlade k visokim ciljem? Kako graditi svojo osebnost, da bom vsem tem nalogam kos?"

Helena Kregar, Vzgoja 80, str. 16-17.

_______________________

"V vsakem primeru pa je osnova dobrega odziva na jezo ali sitnobo drugega to, da v sebi tiho obudim neko dobro, lepo in prijetno izkušnjo s tem človekom; v prispodobi rečemo: prižgem lučko na njem, da obsveti pot mojim besedam in vedenju."

Jože Ramovš, Vzgoja 80, str. 24-26.

_______________________

"Ste morda opazili, da danes otrokom pogosto odrekamo naravno, spontano pridobljene izkušnje in jih nato načrtno dodajamo v vódene vsebine? Namesto da bi otrokom dovolili plezati po drevesih, jih vodimo v šole plezanja po plezalnih stenah, namesto spontanega sodelovanja pri hišnih opravilih jih vključujemo v dejavnosti za razvoj fine in grobe motorike ter koncentracije."

Ester Pečarič, Vzgoja 80, str. 35-36.

_______________________

"Zaposleni in mentorji smo prostovoljcem v oporo tako pri delu kot tudi z refleksijami in drugimi srečanji, ki jih pripravljamo zanje. Prostovoljcem omogočamo, da ne le dajejo, ampak tudi prejmejo."

Maja Prinčič, Vzgoja 80, str. 40-41.

 

__________________________________

 

 

© 2011 Društvo katoliških pedagogov Slovenije | dkps.splet(at)gmail.com | Oblikovanje in izvedba: Studio Kham