Oče je človek, ki ima hrbtenico. (Marija Magdalena Novak)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Rožna ulica 2

1000 Ljubljana

tel.: 01/43-83-983

e-pošta: dkps(at)rkc.si

  DruštvoSeminarjiRevija VzgojaProstovoljno deloProdajaKlub VzgojaNapovednikAktualno 
  DKPS > Revija Vzgoja > Svetovni etos  

Iskanje soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe

Gibanje Svetovni etos Slovenija je v sodelovanju z revijo Vzgoja oktobra 2015 v Cankarjevem domu pripravilo posvet o iskanju soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe.

Tu objavljamo prispevke, ki so bili objavljeni tudi v reviji Vzgoja (december 2015, št, 68). Na posvetu je bilo prispevkov več, povabilu za objavo v reviji Vzgoja pa so se odzvali le nekateri:

* Marko Pavliha: Svetovljansko gibanje za domače sožitje, Vzgoja 68, str. 3-4.

* Borut Ošlaj: Zakaj potrebujemo skupne vrednote, Vzgoja 68, str. 5-6.

* Janek Musek: Evropsko ogrodje etike in vrednot (EOEV), Vzgoja 68, str. 7-9.

* Peran Bošković: Soglasje o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe, Vzgoja 68, str. 9-11.

* Budistična kongregacija Dharmaling: Nepristranskost - osnova pravičnosti in sočutja, Vzgoja 68, str. 12-13.

* Vlasta Nussdorfer: Pravičnost, Vzgoja 68, str. 14-15.

* Jurij Dobravec: Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane, Vzgoja 68, str. 16-18.

* Silvo Šinkovec: Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, Vzgoja 68, str. 19-22.

Več informacij o gibanju Svetovni etos Slovenija najdete tukaj.

 

Iz nove Vzgoje

"Dialog ni možen, če ne čutimo, da smo na poti, če nismo medsebojno razpoložljivi in hvaležni, če se ne zavedamo svoje revščine, svojih omejenosti."

Giuseppe Milan, Vzgoja 79, str. 9-10.

______________________

"Ni treba čakati in opazovati, kdo naj bi potreboval našo pomoč, besedo. Lahko razveselimo nekoga kar tako – mu prinesemo barvico, se mu nasmehnemo, mu damo roko, ga pohvalimo, povabimo k igri."

Erika Kozejk, Vzgoja 79, str. 14-15.

_______________________

"Socialni odnosi 'potekajo' in ne le 'obstajajo'. Potekajo kot komunikacijsko dogajanje, v katerem udeleženci dogajanja drug drugemu predstavijo sebe, svoja videnja in odnose med njimi."

Mateja Vodnik, Vzgoja 79, str. 26-27.

_______________________

"Kot véliki učitelj ljudstva (ki pa je v duhovno omejenih desetletjih po vojni skorajda izginil iz šolskih učnih programov) s svojim zaupanjem v večnostno smiselnost človeškega obstoja ter s temeljnimi nauki o nujnosti ljubezni do domovine in maternega jezika tako vse bolj postaja nepogrešljiv vzgojitelj tudi za rodove današnjih Slovencev."

Milček Komelj, Vzgoja 79, str. 34-35.

_______________________

"Tehnično delo lahko vpliva na oblikovanje značaja, razvijanje ustvarjalno-tehniškega mišljenja, odkrivanje lastnih sposobnosti in interesov, otrok pa ima tudi motivacijo za produktivno delo."

Petra Krašna, Vzgoja 79, str. 44-45.

 

__________________________________

 

 

© 2011 Društvo katoliških pedagogov Slovenije | dkps.splet(at)gmail.com | Oblikovanje in izvedba: Studio Kham