Oče je človek, ki ima hrbtenico. (Marija Magdalena Novak)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Ul. Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

tel.: 01/43-83-987

e-pošta: dkps(at)rkc.si

  DruštvoSeminarjiRevija VzgojaProstovoljno deloProdajaKlub VzgojaNapovednikAktualno 
  DKPS > Revija Vzgoja > Svetovni etos  

Iskanje soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe

Gibanje Svetovni etos Slovenija je v sodelovanju z revijo Vzgoja oktobra 2015 v Cankarjevem domu pripravilo posvet o iskanju soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe.

Tu objavljamo prispevke, ki so bili objavljeni tudi v reviji Vzgoja (december 2015, št, 68). Na posvetu je bilo prispevkov več, povabilu za objavo v reviji Vzgoja pa so se odzvali le nekateri:

* Marko Pavliha: Svetovljansko gibanje za domače sožitje, Vzgoja 68, str. 3-4.

* Borut Ošlaj: Zakaj potrebujemo skupne vrednote, Vzgoja 68, str. 5-6.

* Janek Musek: Evropsko ogrodje etike in vrednot (EOEV), Vzgoja 68, str. 7-9.

* Peran Bošković: Soglasje o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe, Vzgoja 68, str. 9-11.

* Budistična kongregacija Dharmaling: Nepristranskost - osnova pravičnosti in sočutja, Vzgoja 68, str. 12-13.

* Vlasta Nussdorfer: Pravičnost, Vzgoja 68, str. 14-15.

* Jurij Dobravec: Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane, Vzgoja 68, str. 16-18.

* Silvo Šinkovec: Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, Vzgoja 68, str. 19-22.

Več informacij o gibanju Svetovni etos Slovenija najdete tukaj.

 

Iz nove Vzgoje

"Visoka strokovnost osebja je nujna, vendar ne zadošča; bolnik potrebuje veliko več, potrebuje človečnost in svoje dostojanstvo, potrebuje človeka, ki se bo ustavil ob njem, mu spoštljivo prisluhnil."

Janez Zajec, Vzgoja 77, str. 11-12.

______________________

"Navdušenje je celostno doživljajsko dogajanje v človekovi zavesti, ko neka vsebina prodre v njegovo osebno središče tako, da ga na pozitiven način vzburi, prevzame (impresionira), preplavi, nagiba, motivira, dvigne, napolni s poletom, z elanom, ognjevitostjo, ga veseli, mu zbuja zanimanje in občudujoče pritrjevanje, ga navdihne, očara, zagrabi."

Jože Ramovš, Vzgoja 77, str. 19-21.

_______________________

"Kadar razvijamo kritično razmišljanje, razvijamo tudi ustvarjalno razmišljanje. Ko naletimo na problem, se običajno najprej vprašamo, zakaj se je pojavil, od kod izvira ipd. Morda bomo morali problem analizirati s pomočjo več različnih metod. Če pa si pri reševanju težave pomagamo z ustvarjalnim razmišljanjem, ugotovimo, da lahko na problem gledamo iz več zornih kotov ter da nam ta ustvarjalnost omogoča širše iskanje rešitve. Kadar razmišljamo ustvarjalno in kritično, smo odprti za nove rešitve, ali drugače povedano, smo ustvarjalni."

Mateja Centa, Bruno Ćurko, Ivana Kragić, Vzgoja 77, str. 25-27.

_______________________

"Otrok ni pomanjšan odrasli, je zgolj otrok, čeprav je morda pri svojih 12 ali 13 letih celo višji od vas. Govori pogumno in samozavestno; zdi se, da veliko ve in da se bo znal odzivati, da se bo znal zaustaviti, ko bo to potrebno. Naj vas njegova ali njena zunanja podoba in izrečene besede ne zavedejo. Še vedno je otrok in v resnici vas 'mladiček' še kako potrebuje. Nikoli namreč ne pozabite, da se otrok od vas, odraslih, razlikuje po življenjskih izkušnjah. Vi jih že imate, tako dobre kot slabe, otrok jih šele pridobiva in tudi zato ne ve, kako ravnati in kako se odzvati."

Neža Miklič, Vzgoja 77, str. 31-32.

_______________________

"Cilj projektnega tedna je, da dijaki o posamezni temi usvojijo kar največ znanja oziroma pridobijo čim več podatkov, in sicer na podlagi lastnih izkušenj ter skupinskega dela."

Martina Goričan, Vzgoja 77, str. 44-45.

 

__________________________________

 

 

© 2011 Društvo katoliških pedagogov Slovenije | dkps.splet(at)gmail.com | Oblikovanje in izvedba: Studio Kham