Oče je človek, ki ima hrbtenico. (Marija Magdalena Novak)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Ul. Janeza Pavla II. 13

1000 Ljubljana

tel.: 01/43-83-987

e-pošta: dkps(at)rkc.si

  DruštvoSeminarjiRevija VzgojaProstovoljno deloProdajaKlub VzgojaNapovednikAktualno 
  DKPS > Revija Vzgoja > Svetovni etos  

Iskanje soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe

Gibanje Svetovni etos Slovenija je v sodelovanju z revijo Vzgoja oktobra 2015 v Cankarjevem domu pripravilo posvet o iskanju soglasja o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe.

Tu objavljamo prispevke, ki so bili objavljeni tudi v reviji Vzgoja (december 2015, št, 68). Na posvetu je bilo prispevkov več, povabilu za objavo v reviji Vzgoja pa so se odzvali le nekateri:

* Marko Pavliha: Svetovljansko gibanje za domače sožitje, Vzgoja 68, str. 3-4.

* Borut Ošlaj: Zakaj potrebujemo skupne vrednote, Vzgoja 68, str. 5-6.

* Janek Musek: Evropsko ogrodje etike in vrednot (EOEV), Vzgoja 68, str. 7-9.

* Peran Bošković: Soglasje o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe, Vzgoja 68, str. 9-11.

* Budistična kongregacija Dharmaling: Nepristranskost - osnova pravičnosti in sočutja, Vzgoja 68, str. 12-13.

* Vlasta Nussdorfer: Pravičnost, Vzgoja 68, str. 14-15.

* Jurij Dobravec: Papeževa okrožnica povezuje vse zemljane, Vzgoja 68, str. 16-18.

* Silvo Šinkovec: Človekovo dostojanstvo je temeljna vrednota, Vzgoja 68, str. 19-22.

Več informacij o gibanju Svetovni etos Slovenija najdete tukaj.

 

Iz nove Vzgoje

"Celovitost pomeni tudi uravnoteženost med izobraževanjem in vzgojo. Poudarek na skladnem in celovitem razvoju je zavezujoč za šole ter daje vzgojnim načrtom jasno obzorje."

Silvo Šinkovec, Vzgoja 73, str. 5-7.

______________________

"Učitelji se moramo pomena pisanja na roko zavedati in ga pri učencih spodbujati, saj je to dobra popotnica za njihovo življenje."

Andreja Kosirnik, Bernarda Mal, Vzgoja 73, str. 22-23.

_______________________

"Pametni trenerji so že davno opazili, da ljudje, ki dajo na stran vse dejavnosti, zato da se posvetijo eni, niso najbolj krepostni. Vrlina je, da si sposoben storiti veliko stvari hkrati. Seveda, na stran naj dajo neumnosti."

Matej Tušak, Vzgoja 73, str. 24-26.

_______________________

"Ključen je odnos odraslih. Otrokovi starši so lahko tisti, ki s svojimi nepremišljenimi objavami spravijo svojega otroka v položaj žrtve. ... Ne razmišljajo o posledicah svojih dejanj, ko objavljajo slike in posnetke svojih otrok, ko le-ti npr. sedijo na kahlici, ne pomislijo na počutje osnovnošolca, ko mu bodo njegovi sošolci in vrstniki, katerih mnenje je ključno, predočili tovrstne zadetke na svetovnem spletu."

Neža Miklič, Vzgoja 73, str. 36-37.

_______________________

"Veliko socialnih spretnosti otroci res lahko usvojijo spontano, pri določenih veščinah pa vseeno potrebujejo podporo in sistematično učenje oz. trening veščin. Zato je pomembno, da starši in predvsem učitelji spodbujajo razvoj socialnih spretnosti in druženje z vrstniki."

Helena Jeriček Klanšček, Jasmina Krajnc, Karmen Britovšek, Vzgoja 73, str. 41-42.

 

__________________________________

 

 

© 2011 Društvo katoliških pedagogov Slovenije | dkps.splet(at)gmail.com | Oblikovanje in izvedba: Studio Kham