Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Iz razlogov varovanja vašega in našega zdravja romanje konec aprila odpade

 

Zaradi splošne situacije smo se odločili, da romanje v Medjugorje, predvideno konec aprila, odpovemo.

Dobrodošli na naših dveh drugih romanjih, na kateri se bomo s toliko večjim veseljem podali!