Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Inteligentna čustva

Na seminarju se seznanimo s tem, kaj so čustva, kakšen je njihov pomen in katere so težave, ki jih s čustvi imamo. Obravnavamo osnovna čustva: strah, jeza, žalost, sram, krivda, ponos in ljubezen. Vsako čustvo spoznavamo postopoma: kaj čustvo izraža, kako ga doživljamo, kakšen je krog doživljanja posameznega čustva, kako rastemo ob posameznem čustvu. Čustvena pismenost je osnova za čustveno inteligenco.

Sodobni človek vse preveč živi v idejah, v glavi, mnogo premalo pa upošteva čustva. Pa vendar ves čas čutimo, doživljamo, zato so infomacije, ki jih čustva zaznamujejo za naše življenje zelo pomembne.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice (predvsem z vidika pridobivanja razumevanja čustvovanja učencev in možnosti čustvenega opismenjevanja kot obogatitev vzgojnega načrta).

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vodi: dr. Silvo Šinkovec

Izvedba: (odpovedan)

preko spleta, 12. 12. 2020, prijave do: 5. 12. 2020

Cena: 95€

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Prijava na seminar Inteligentna čustva

Prijava seminarji