Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Medkulturni dialog v šoli

Udeleženci se naučijo zgodaj prepoznavati nestrpno obnašanje med otroki, mladostniki, nosilci prvin različnih kultur in veroizpovedi. Prepoznavajo vzroke nestrpnega odnosa med otroki in učenci, ki izvirajo iz nepoznavanja in napačnega vrednotenja kulturne raznolikosti. Pridobijo razumevanje in veščine za uspešno ravnanje v svojem poklicnem okolju.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Izvedba: Ljubljana (oz preko spleta, v primeru zaostritev razmer), 2. 4. 2022, prijave do: 25. 3. 2022

Vodijo: Sara Bevc Jonan, Dragica Motik, Irma Veljić

Cena: 85,00 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 75, 97 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.