Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Nevrotaktilna integracija - obnovitveni seminar (NOVO)

Seminar je osnovan iz zavedanja, da je tehnika Nevrotaktilne integracije tako obširna, da jo po 2 dnevnem seminarju težko v celoti prenesemo v praktično uporabo. Zavedamo se, da je potrebna podpora za vadbo in zato pripravljamo za  vse, ki ste pri nas, kje drugje ali preko online tečaja na MNRI opravili osnovni tečaj Nevrotaktilne integracije, možnost treninga. Posvetili se bomo posameznim tehnikam in osvežili  že usvojeno znanje. Možnost bo za celostno razjasnitev vprašanj in dilem, ki se vam pojavljajo v praksi.­


­Nevrotaktilna integracija je osnovna tehnika MNRI (Masgutova nevro senzo motorna refleksna integracija) metode.

Cilj nevrotaktilne integracije je preko kože optimizirati možgansko deblo, sprostiti obrambne reflekse in v celotnem sistemu spodbuditi varnost, iz katere izhaja zaupanje, zdrav razvoj in pravo delovanje ter odzivanje našega telesa.

Nevrotaktilna integracija:

 • uravnava in integrira 9 kožnih receptorjev,
 • izboljša razvoj in delovanje možganov,
 • izboljša proprioceptivno zaznavanje,
 • pospešuje nevro-senzo-motorično integracijo,
 • izboljšuje hipo in hipersenzitivnost,
 • omogoča, da dotik sprejemamo kot nekaj varnega, spoštljivega in ljubečega,
 • je osnova za pozitivne spremembe v razvoju in procesu življenja in učenja.

Kot zelo učinkovito tehniko taktilno integracijo pri otrocih priporočamo za pomoč pri sledečih izzivih:

 • težave s pozornostjo in koncentracijo (ADD/ADHD),
 • šibka senzorična integracija,
 • avtizem, Aspergerjev sindrom,
 • cerebralna paraliza,
 • govorno – jezikovne težave,
 • specifične učne težave,
 • različni razvojni zaostanki.

Omenjene težave imajo velikokrat vzrok v neintegriranosti kožnih receptorjev. Neintegrirani kožni receptorji pa so lahko vzrok za neintegrirane primarne reflekse, ki pa se kažejo v zgoraj omenjenih simptomih.

Otroci s posebnimi potrebami pogosto slabo uravnavajo taktilne občutke. Hipersenzitiven (preveč občutljiv) otrok se bo na dotik lahko odzval z umikom na tipni dražljaj, zavračal bo določena oblačila, se izogibal določenim materialom ter finim motoričnim aktivnostim. Kadar je občutek za tip pomanjkljiv, lahko otrok išče prekomerne stimulacije in ima visok prag tolerance za bolečino. Otroci, ki se rodijo s pomanjkljivim zaznavanjem tipnih dražljajev, ne prejemajo učinkovitih informacij preko kože. Zato se ne počutijo varne, pogosto jih je strah v neznanih in učnih situacijah in se jim zato izogibajo.

Iz našega učnega okolja so že pred leti izrinili dotik kot nezaželeno dejanje. Otroci pa za svoj razvoj nujno potrebujejo dotik, saj se možgani le preko zadostnega števila impulzov preko kože lahko zdravo razvijajo.

Preko nevrotaktilne integracije lahko otrokom zagotovimo zdravo zaznavo, optimalen razvoj kože, pomiritev perifernega in centralnega živčnega sistema, kar je ključno za otrokov razvoj in napredek.

(daljši prispevek o tem je objavljen v marčevski reviji Vzgoja, 2019, št. 81, str. 41-42)


Trajanje seminarja: 4 ure

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem, ki ste pri nas, kje drugje ali preko online tečaja na MNRI, opravili osnovni tečaj Nevrotaktilne integracije; specialnim pedagogom, socialnim pedagogom, logopedom, socialnim delavcem, psihologom, učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem, staršem, medicinskim sestram, babicam in vsem zainteresiranim profesorjem.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

VodiMarjeta Krejči Hrastar

Izvedba: Ljubljana, 26. 10. 2021 ob 16h, prijave do: 19. 10. 2021

Cena: 55 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.