Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Podpora staršem pri učenju – pomemben korak k samostojnosti otroka

Predstavitev: Udeleženci pridobijo znanje in veščine za delo s starši. Staršem znajo pomagati pri motivaciji njihovih otrok za učenje in smiselno izrabo prostega časa. Pridobijo veščine za pripravo didaktičnih iger za formalno in neformalno učenje glede na različne okoliščine in interese. Te veščine znajo prenašati naprej tudi staršem in s tem pripomorejo k učinkovitemu in celostnemu razvoju otroka.

Trajanje seminarja: 8 ur

Izvedba: Ljubljana ali preko spleta, 16. 10. 2021, prijave do: 7. 10. 2021

Predavateljici: Dragica Motik, Irma Veljić

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem) in drugim zainteresiranim.

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

Cena:  75,00 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 65,97 € )

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%..

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.