Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Moj otrok ima težave - kako mu lahko pomagam?

Možgani današnjih otrok so zaradi preobsežnega učnega načrta v šolah, pretirano vodenih dejavnosti v predšolskem obdobju in prevelikih pričakovanj staršev preobremenjeni s stresnimi hormoni. Posledice se lahko kažejo v govorno-jezikovnih težavah, motnjah branja in pisanja, pomanjkanju motivacije, čustvenih/duševnih stiskah, motnjah pozornosti, hiperaktivnosti (ADD/ADHD), nedoraslosti, motnjah avtističnega spektra in simptomatiki čustvene anksioznosti otrok. Na seminarju bomo predstavili znanje in tehnike za starše, da bodo znali vplivati na možganske strukture, preko katerih se izboljšuje delovanje višjih miselnih funkcij, kar bo otrokom omogočilo celosten razvojni napredek.

Trajanje seminarja: 4 šolske ure

Ciljna skupina: Seminar je namenjen predvsem staršem otrok s posebnimi potrebami, pa tudi pedagogom in drugim posameznikom, ki jih vsebina zanima.

Izvajamo ga za posameznike ali zaključene skupine.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vodi: Marjeta Krejči Hrastar

Izvedba: Ljubljana

1. izvedba: 16. 9. 2019 (16.00-19.30), prijave do: 13. 9. 2019

2. izvedba: 12. 2. 2020 (16.00-19.30), prijave do: 5. 2. 2020

Cena: 45,00 €

Prijava na seminar Moj otrok ima težave - kako mu lahko pomagam?

Prijava na seminar