Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Prepričajmo v minuti (NOVO)

Cilj seminarja je spoznati pravila kratkega govornega nastopa, usvojiti načela jedrnate predstavitve, se seznaniti s primeri učinkovitih minutnih nastopov, uspešno prenesti v prakso teoretična spoznanja o prepričljivosti govorca v različnih govornih položajih ter na osnovi analize in samoanalize izboljšati svojo prepričljivost.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: do 15

Izvedba: Ljubljana ali preko spleta, 6. in 8. 10. 2021, prijave do: 26. 9. 2021

Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala

Cena: 85,0 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 65,0 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 20%, brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar Prepričajmo v minuti

Prijava seminarji