Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja

Na seminarju spoznamo, kaj je samospoštovanje, kako se razvija, znake visokega in nizkega samospoštovanja, pomen občutka lastne vrednosti za druga področja osebnosti in posledice nizkega samospoštovanja. Seznanimo se z obrambnim vedenjem kot posledico nizkega samospoštovanja ter z mehanizmi, ki vzdržujejo nizko samospoštovanje. Proučimo možnosti za osebni razvoj, za pridobivanje novih pozitivnih izkušenj. Seminar poteka ob razlagah teorije in praktičnih vajah. S seminarjem želimo spodbujati razvoj samozavesti pri učiteljih oz. starših ter otrocih, s katerimi delajo. Osvetliti želimo povezanost med učenčevo osebnostjo (samospoštovanje) in njegovo učno (ne)uspešnostjo ter njegovim vedenjem (kot posameznik in v razredu). Poleg predavanj delamo tudi vaje (osebno in v skupini).

Spoznavamo teorijo (dr. Tony Humphreys: Otrok in samozavest, MK, 2003), delamo vaje (osebno in v skupini). Seminar vključuje tudi osebno delo doma (branje, vaje).

Trajanje seminarja: 16 ur (vikend izvedba)

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom. Pogosto je bil že izveden za šolske zbornice, predvsem z vidika pridobivanja razumevanja vzgojnih in učnih težav ter obogatitev vzgojnega načrta.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vodidr. Silvo Šinkovec

Izvedba: Preko spleta, 29.–30. 1. 2021, prijave do: 22. 1. 2021 - SEMINAR JE ODPOVEDAN

Cena:95€

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Prijava na seminar Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja

Prijava seminarji