Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Učitelji, učenci, starši – ustvarjanje sodelujočega odnosa

Udeleženci seminarja pridobijo znanje in veščine za prepričljivo odzivanje in zagovarjanje vzgojnih, moralnih in vrednostnih stališč. Usvajajo oblike in metode za uspešno komunikacijo s starši in razvijajo sodelujoč odnos med vsemi deležniki. Usposobijo se za vodenje šole za starše.

Trajanje seminarja: 8 ur

Seminar izvajamo tudi za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: šolska svetovalna služba, ravnatelji in pedagoški delavci vseh ravni vzgojno-izobraževalnega programa.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

Vodi:Dragica Motik, Irma Veljić

Izvedba: Ljubljana, 13. 3. 2021, prijave do: 6. 3. 2021

Cena:  85,00 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.