Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Učitelji, učenci, starši – ustvarjanje sodelujočega odnosa

Udeleženci seminarja pridobijo znanje in veščine za prepričljivo odzivanje in zagovarjanje vzgojnih, moralnih in vrednostnih stališč. Usvajajo oblike in metode za uspešno komunikacijo s starši in razvijajo sodelujoč odnos med vsemi deležniki. Usposobijo se za vodenje šole za starše.

Trajanje seminarja: 8 ur

Seminar izvajamo tudi za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: šolska svetovalna služba, ravnatelji in pedagoški delavci vseh ravni vzgojno-izobraževalnega programa.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

Vodi:Dragica Motik, Irma Veljić

Izvedba: Preko spleta, 13. 3. 2021, prijave do: 6. 3. 2021 - ODPOVEDANO

Cena:  85,00 €

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 0-5 dni prej - 10%, brez vnaprejšnje odjave - 50%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar Učitelji, učenci, starši – ustvarjanje sodelujočega odnosa

Prijava seminarji