Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Pomembni datumi

Prijava prispevkov (naslov in povzetek) do:5. 7. 2021
Obvestilo avtorjem o prispevku:19. 7. 2021
Prispevek poslati do:6. 9. 2021
Prijava na konferenco, plačilo kotizacije ob prijavi:8. 11. 2021
Predstavitev (Power Point) poslati do:15. 11. 2021
Mednarodna konferenca:20. 11. 2021

 

Vsa vprašanja v zvezi s prispevki in prispevke poslati na: dkps.konferenca@gmail.com.

Ostala vprašanja na: dkps.seminarji@gmail.com.