Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Prijava na mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države

Prijava na seminar