Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Nevrotaktilna integracija MNRI, 4. - 5. junij 2021

Uspešno smo izvedli seminar po metodi dr. Masgutove. Udeleženci so pod vodstvom inštruktorice za nevrotaktilno integracijo, ge. Marjete Krejči Hrastar…