Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Kdo smo

Odgovorni urednik:

Uredniški odbor:

 • Erika Ašič
 • dr. Janez Gabrijelčič
 • dr. Dejan Hozjan
 • dr. Jana Kalin
 • dr. Vanja Kiswarday
 • mag. Marijana Kolenko
 • dr. Nives Ličen
 • prof. Bernarda Mal
 • dr. Anton Meden

Tajništvo uredništva:

Ustanovitelja in izdajatelja:

Svet revije:

 • mag. Ivan Bresciani (predsednik Sveta)
 • mag. Albert Bačar
 • dr. Viljem Lovše
 • Jože Mlakar
 • Marjan Peneš
 • dr. Andrej Perko
 • dr. Peter Svetina
 • Marija Šušteršič
 • Marija Žabjek