Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Kdo smo

_____________________

Odgovorni urednik:
dr. Silvo Šinkovec: silvo.sinkovec(at)rkc.si

Uredniški odbor:
Erika Ašič

dr. Janez Gabrijelčič

dr. Dejan Hozjan

dr. Jana Kalin

dr. Vanja Kiswarday

mag. Marijana Kolenko

dr. Nives Ličen

prof. Bernarda Mal

dr. Anton Meden

______________________

Tajništvo uredništva:
Erika Ašič: revija.vzgoja(at)gmail.com, revija.vzgoja(at)rkc.si

______________________

Ustanovitelja in izdajatelja:
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

in

Družba Jezusova (DJ)

_____________________

Predsednik sveta revije:
mag. Ivan Bresciani

Svet revije:
mag. Albert Bačar

dr. Viljem Lovše

Jože Mlakar

Marjan Peneš

dr. Andrej Perko

dr. Peter Svetina

Marija Šušteršič

Marija Žabjek