Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Območna skupnost Celje

Sedež delovanja: Celje, Župnija Celje sv. Danijel, Slomškov trg 2

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Ksenija Fänrich, fanrich6@gmail.com, 031-49-46-43

Duhovni asistent: župnik Tadej Linasi

Osnovni podatki

Območna skupnost Celje je začela svojo pot oktobra 1992 na pobudo ene od ustanovnih članic DKPS mag. Jožice Dolenšek. Prvi in zelo prizadevni duhovni asistent območne skupnosti je bil sedanji mariborski nadškof pomočnik dr. Marjan Turnšek. Od 1992 naprej deluje območna skupnost nepretrgano, z okoli pet srečanji letno, namenjenih članom območne skupnosti, in s sodelovanjem pri skupnih dejavnostih Društva katoliških pedagogov Slovenije.

Člani območne skupnosti so iz Celja, Braslovč, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic, Oplotnice. V letu 2009 je bilo na seznamu 25 članov, povprečna udeležba na srečanjih je manjša.

V vseh letih obstoja in delovanja se nam ni posrečilo ustaliti rednih terminov srečanj, tako da napovedi srečanj in vabila prihajajo do članov in drugih zainteresiranih sproti.

Dejavnosti

Sodelujemo pri številnih in razvejanih dejavnostih, namenjenih vsem članom Društva katoliških pedagogov Slovenije. Na srečanjih območne skupnosti se dogajajo predavanja, razmišljanja, pogovori, sodelovanje pri sv. maši, romanja. Nekaj naslovov in avtorjev iz zadnjih let:

  • mag. Martin Lisec: O mediaciji v šoli
  • dr. Drago Ocvirk: Primerjava krščanstva in islama
  • mag. Silvo Šinkovec: Molitev posvečuje življenje
  • pogovor članov območne skupnosti: Ob nastajanju nove Bele knjige o šolstvu
  • romanje Dobrna – Nova Cerkev, voditelj Marko Zevnik
  • sodelovanje pri sv. maši ob koncu veroučnega in šolskega leta

Tudi vsa druga večerna srečanja se začnejo po koncu večerne sv. maše, tako da je prisotnost članov pri sv. maši možna in zaželena ob vsakem srečanju območne skupnosti.

DOGODKI V OS CELJE

Večer o blaženem A. M. Slomšku

Na večer sv. Marka  je g. nadškof Marjan Turnšek zbranim v župnišču sv. Danijela spregovoril o bl. Antonu Martinu Slomšku kot o pedagogu, učitelju in vzgojitelju.
Prva, ki ga je uvajala v skrivnost vzgoje in pedagogike, je bila njegova mama, ker mu je privzgojila mnoge stvari, ki jih je on potem nadgrajeval, kot npr. ljubezen do materinščine, do slovenskega jezika, navdušenje za pesmi. Drugi zgled je bil kaplan Prašnikar na Ponikvi, ki je začel z nedeljsko šolo, v kateri je Slomšek dobil osnovno šolsko izobrazbo. Tretji vzor pa mu je bil prof. Zupančič, ki ga je Slomšek spoznal v Celju, ko se je vpisal na licej. Šola je bila Slomškovo veliko veselje in v svojih pridigah je rad povedal, da ni dovolj, da se samo oznanja vero, ampak da je ljudem treba razvijati tudi razum in jim dati priložnost, da razmišljajo o veri ter jo iz tega živijo. Bil je prijatelj učencev in učiteljev, ki jih je spodbujal, jim svetoval, zavzemal se je za odpiranje novih šol, pisal je šolske knjige, pesmarice; Drobtinice je napisal kot pripomoček staršem in učiteljem pri vzgoji otrok.
Učiteljem je svetoval, naj bodo ustvarjalni in da naj šola otroke pripravi na življenje: »Učitelj naj ima pripravljene številne »oživljajoče iskrice« za veselje in kratek čas, za resnico in nedolžno šalo. Moder učitelj narodu več koristi, kakor najslavnejši vojskovodja.''  Zavzemal se je za celostni pristop k vzgoji, zato je spodbujal, da se povezujejo dom, šola in cerkev. Sledil je razvoju jezika, zavračal potujčevanje in izpostavil, da je jezik  božji dar, zato je jezikovno odpadništvo hud greh.
G. Turnšek je izpostavil še Slomškovo misel o času: ,,Žal naj ti bo za tri reči tvojih preteklih dni: za hudo storjeno, za dobro zamujeno in za izgubljeni čas.''   

In zaključil s povabilom, da bl. A. M. Slomšek ostane naš priprošnjik.

                                                                                                                                         Ksenija Fänrich, OS Celje

Utrinki s potopisnega večera o romanju po Sveti deželi

 Z besedami iz Psalma 137 je g. Ivo Olup začel svoje predavanje.

»Če pozabim tebe, Jeruzalem,

naj bo pozabljena moja desnica.«

(Ps 137, 5)

 In nas peljal s sliko in  živo besedo po Sveti deželi, ki jo je obiskal pred enim letom.

»Ob rekah babilonskih smo sedeli in jokali,

spominjajoč se Siona.

Na vrbe one pokrajine

smo obesili svoje citre.« (Ps 137, 1)                                 

Za zaključek je povedal še zgodbo, ki jo je povedal njihov vodnik:

V majhni sobici so gorele štiri svečke.
Prva svečka pravi: Vidim, da ljudje ne uspejo živeti v  miru, zato bom raje ugasnila.
Druga svečka predstavlja vero in reče: Ljudje hodijo, kot da me ni. Vse je zaman. In ugasne. Tretja svečka pravi: Jaz sem Ljubezen. Ljudje me ne razumejo. Vse si narobe predstavljajo. In ugasne.
V to sobo vstopi deček in prestrašeno zakriči: Ne, ne, ne ugasnite zadnje svečke. Mene je strah teme. In ta sveča reče: Ne boj se. Dokler gorim jaz, Upanje, lahko vedno prižigamo ostale svečke Mir in Vero in Ljubezen. Fantek jo vzame in z njo prižge ostale tri. Tako je vodnik zaključil: Kamorkoli greste, ponesite s seboj upanje in prižigajte tisto, kar je ugasnilo. Bodite luč.

Predavanje so organizirali: župnija Zreče, Kolping družina Zreče in DKPS OS Celje 21. marca 2024, ob 19.30 v župnišču Zreče.

 

Svetopisemski maraton 2022

SPLETNI SVETOPISEMSKI MARATON V ZREČAH

Letošnji Svetopisemski maraton pod geslom Glej, vse delam novo (Raz 21, 5) je v okviru vseslovenske akcije branja Svetega pisma pod okriljem Svetopisemske družbe Slovenije potekal od sobote, 22. 1. do četrtka, 27. 1. 2022. V župniji Zreče smo se povezali v branju in razmišljanju ob prebranem preko video povezave od nedelje, 23. 1., do torka, 25. 1. 2022 v organizaciji župnije Zreče, Društva katoliških pedagogov Slovenije, Katoliškega kulturnega društva Zreče in Kolping družine Zreče.

Srečanja so se začela s kratkim uvodom, nadaljevala z uvodno molitvijo, branjem Svetega pisma, z delom po skupinah, s skupnim pogovorom po predstavitvi dela v skupinah ter z zaključno molitvijo.

Brali smo prvo Mojzesovo knjigo, vsak dan eno poglavje.

Z nami je bil osrednji gost g. nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, ki nam je podal razlage prebranih poglavij, odgovoril na številna vprašanja, nas spodbudil k nadaljnjemu razmišljanju ter zaključil večere z zaključno molitvijo in blagoslovom.

Za uvodne molitve je poskrbel Martin Mrzdovnik, delo v skupinah so vodili: Karolina Črešnar, Nives Felić, Marija Kovačič, Martin Mrzdovnik, Ivan Olup, Branka Roškar, Matevž Vidmar, program pa sta povezovala Ivan Olup in Martina Petelinek.

V župniji Zreče z branjem Svetega pisma nadaljujemo v okviru Biblične skupine, vsak drugi ponedeljek  v mesecu, po večerni sveti maši.

Prisrčno vabljeni k sodelovanju.

Zapisala: Martina P.

Galerija: Branje Svetega pisma

Galerija: Predavanje dr. Alojza Pirnata

Galerija: Neizmerna moč molitve