Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Območna skupnost Celje

Sedež delovanja: Celje, Župnija Sv. Duh, Ob Koprivnici 1

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: 

Duhovni asistent: mag. Srečko Hren, župnik pri Sv. Duhu v Celju

Osnovni podatki

Območna skupnost Celje je začela svojo pot oktobra 1992 na pobudo ene od ustanovnih članic DKPS mag. Jožice Dolenšek. Prvi in zelo prizadevni duhovni asistent območne skupnosti je bil sedanji mariborski nadškof pomočnik dr. Marjan Turnšek. Od 1992 naprej deluje območna skupnost nepretrgano, z okoli pet srečanji letno, namenjenih članom območne skupnosti, in s sodelovanjem pri skupnih dejavnostih Društva katoliških pedagogov Slovenije.

Člani območne skupnosti so iz Celja, Braslovč, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic, Oplotnice. V letu 2009 je bilo na seznamu 25 članov, povprečna udeležba na srečanjih je manjša.

V vseh letih obstoja in delovanja se nam ni posrečilo ustaliti rednih terminov srečanj, tako da napovedi srečanj in vabila prihajajo do članov in drugih zainteresiranih sproti.

Dejavnosti

Sodelujemo pri številnih in razvejanih dejavnostih, namenjenih vsem članom Društva katoliških pedagogov Slovenije. Na srečanjih območne skupnosti se dogajajo predavanja, razmišljanja, pogovori, sodelovanje pri sv. maši, romanja. Nekaj naslovov in avtorjev iz zadnjih let:

  • mag. Martin Lisec: O mediaciji v šoli
  • dr. Drago Ocvirk: Primerjava krščanstva in islama
  • mag. Silvo Šinkovec: Molitev posvečuje življenje
  • pogovor članov območne skupnosti: Ob nastajanju nove Bele knjige o šolstvu
  • romanje Dobrna – Nova Cerkev, voditelj Marko Zevnik
  • sodelovanje pri sv. maši ob koncu veroučnega in šolskega leta

Tudi vsa druga večerna srečanja se začnejo po koncu večerne sv. maše, tako da je prisotnost članov pri sv. maši možna in zaželena ob vsakem srečanju območne skupnosti.

Galerija: Branje Svetega pisma

Galerija: Predavanje dr. Alojza Pirnata

Galerija: Neizmerna moč molitve