Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Celostno vodenje pouka

Gre za princip celostnega ter zavestnega pogleda na učni proces. Udeleženci se bodo naučili uspešno in učinkovito pripraviti in voditi pouk v zadovoljstvo učenca in učitelja. Spoznali bodo 4-faktorski model TCI (Theme Centered Interaction) v teoriji in praksi, poglobili bodo znanje o zavestnem vodenju razreda, zavestni izbiri snovi in didaktičnega materiala. Okrepili bodo celosten pogled na skupino in posameznega učenca, zavesten pogled na samega sebe kot vodjo skupine ter spoznali, da voditi druge pomeni najprej voditi samega sebe.

Cilji programa:

 • Uspešna, zavestna in učinkovita priprava, vodenje in analiza pouka v zadovoljstvo učenca in učitelja s pomočjo 4- faktorskega modela TCI (RCI, Ruth Cohn Institute International) v teoriji in praksi.
 • Spoznali bomo metodo in pogled TCI (Theme Centered Interaction) psihoterapevtke, gestaltterapevtke in reformpedagoginje Ruth Cohn, ki je ustvarjala v ZDA in Nemčiji.
 • Cilj programa je tudi, da se kot vodje skupin (vzgojitelji, učitelji, ravnatelji ...) zavedamo in dobimo nove impulze ter zavedanje, da je uspešno celostno učenje posledica uravnoteženosti med vsebino, osebnostjo, komunikacijo in učenjem, interakcijo skupine ter zunanjih nespremenljivih okoliščin.
 • Povezali bomo svoje izkušnje s teoretičnim znanjem in s praktičnimi vajami. Že seminar sam bo služil kot primer celostne metode in drže v smislu TCI.

Metode dela:

 • Spoznavanje strokovnih izhodišč Ruth Cohn in njenega celostnega pogleda na razvoj človeka (predavanje)
 • Spoznavanje 4-faktornega modela TCI (JAZ; MI; PREDMET; OKOLIŠČINE) (predavanje, vaje)
 • Zavesten pogled na pomen in vpliv vsakega faktorja posebej (predavanje, vaje)
 • Refleksija in konkretne vaje v praksi za čas do naslednjega srečanja
 • Refleksija glede na TCI v praksi udeležencev (vaje)
 • Kako nam služi model TCI pri pripravi, izpeljavi in analizi pouka? (predavanje, vaje)
 • Kaj pomeni uspešno voditi sebe in druge? Spoznavanje dveh postulatov TCI (predavanje, vaje)

Seminar omogoča strokovnim delavcem strukturni, celostni pogled za pripravo, izpeljavo in analizo pouka. Za strokovne delavce je seminar priložnost za pridobitev znanja, kako celostno povezati teoretično znanje in svojo osebnost ter se zavestno dotakniti učencev/poslušalcev tako, da se vsi počutijo videni in slišani, v korist osebne rasti kot tudi učinkovitega strokovnega dela. Vsebine, ki jih bodo udeleženci pridobili na seminarju, so uporabne pri vseh predmetih poučevanja in na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja

Trajanje seminarja: 16 ur

Ciljna skupina: Profesorji, učitelji, ravnatelji, predavatelji in drugi zainteresirani posamezniki.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: do 20 udeležencev

VodiNatalija Hormuth in Erika Ašič

Izvedba: Ljubljana:

1. del: 18. 1. 2025, rok prijave do: 10. 1. 2025

2. del: 1. 3. 2025

Cena:  185€ (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 142,39€).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar: Celostno vodenje pouka

Prijava seminarji