Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Naročilo letne naročnine na revijo Vzgoja

Naročilo letne naročnine na revijo Vzgoja

Podatki o naročniku