Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Učinkovito govorno nastopanje

Seminar je namenjen udeležencem, ki želijo usvojiti osnovna načela učinkovitega govornega nastopanja, se naučiti vzpostaviti stik s skupino in pritegniti pozornost poslušalcev, ozavestiti besedne in nebesedne spremljevalce govorjenja, prepoznati značilnosti treme in se jo naučiti obvladati ter oblikovati živ, prepričljiv in učinkovit stil govorjenja.

Vsebina:

 • Govorniška mrzlica
 • Prvi vtis in vzpostavitev stika
 • Obvladovanje treme
 • Besedno in nebesedno komuniciranje
 • Tehnika diha in pravilna izraba zračnega toka
 • Učinkovitost, prodornost in prepričljivost govornikove besede
 • Besedni zaklad in mašila

Metode dela:

 • sodelovalno učenje (aktivno sodelovanje udeležencev)
 • nastopi pred skupino in videokamero
 • vrednotenje in samovrednotenje nastopov

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: do 15

Vodimag. Hedvika Dermol Hvala

Izvedba: Ljubljana, 11. 1. 2025, podaljšan rok prijave do: 3. 1. 2025

Cena:  142 (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 114,78€).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar: Učinkovito govorno nastopanje

Prijava seminarji

Vtisi udeležencev preteklih seminarjev

Seminar Učinkovito govorno nastopanje, 10. 12. 2022

V soboto 10. decembra 2022 smo imeli preko zoom-a seminar Učinkovito govorno nastopanje. Spodaj si preberite, kaj so o seminarju povedali tokratni udeleženci. Morda pa se nam prihodnjič pridružite tudi vi.

Kaj so o seminarju povedali udeleženci:

 • Vse pohvale za vrhunski seminar. Pridobila sem veliko znanja, izkušenj, pozitivnih sporočil zase in svoje delo.
 • Želela bi se zahvaliti predavateljici, ki je seminar vodila tako, da je udeležence obogatil s strokovnimi izhodišči in osebnim opogumljanjem. To je izjemna redkost v množici ponujenih izobraževanj.
 • Seminar je dobra naložba vase :)
 • Izjemna predavateljica!!
 • Čudovita predavateljica, uporabno znanje, praktični primeri.
 • Konkretno, jedrnato in uporabno.
 • Veliko novih informacij, priporočil za izboljšanje govornega nastopa, aktivni ves čas, hitro je minilo, ker je bilo intenzivno delo.
 • Zanimiv, sproščen, aktiven.
 • Seminar je praktično naravnan, uporaben za poklicno delo in nasploh v življenju.
 • Seminar je načrtovan tako, da so teoretične vsebine podkrepljene s praktičnimi primeri. Predavateljica strokovno suvereno in skrbno načrtovano izpelje oba dela in vključuje mnenja udeležencev.
 • Odlična predavateljica, ki se posveti vsakemu posebej, delo v manjši skupini, prijetno vzdušje.

13. 11. 2021 smo preko zoom-a izvedli spletno izobraževanje Učinkovito govorno nastopanje.

Kaj jih je najbolj nagovorilo? 

 • Izvedba nastopa vsake od udeleženk in sprotno komentiranje predavateljice.
 • Povezava med samozavestjo in govornim nastopom.
 • Stran s Power pointom pri govornih nastopih.
 • Večkrat ko spregovoriš, lažje ti bo. Dopusti si napake. 
 • Način dela, naše sodelovanje (med izvajalko in udeleženkami). Zavedam pa se, da bi bilo v živo to še bolje.
 • Všeč mi je bilo, da sem morala biti aktivna.
 • Pomembnost priprave pred nastopom.
 • Začni nastop z močnim argumentom, končaj z najmočnejšim.
 • Govor: jasen, jedrnat, odločen.
 • Stik s predavateljico.
 • Zelo bi pohvalila predavateljico. Navdušila me je svojim načinom predavanja, veliko znanja in konstruktivno povratno informacijo. Prav tako pa nas je znala spodbuditi in pohvaliti, kar mi osebno veliko pomeni.
 • Kaj želim sporočiti ob svojem govornem nastopu. Pomen uvoda in zaključka.
 • Aktivna udeležba vseh udeležencev.
 • To, kako in v čem se govorjeno besedilo razlikuje od pisanega.
 • Treba je pretehtati, kaj želim povedati v določenem času.