Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Območna skupnost Ljutomer

Sedež delovanja: Ljutomer

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Milena Rakuša, rakusa.milena@gmail.com

Duhovni asistent:

Osnovni podatki

Območna skupnost Ljutomer je bila ustanovljena oktobra leta 2002. Nekateri izmed članov so bili že pred ustanovitvijo OS Ljutomer vključeni v OS Murska Sobota. Območna skupnost aktivno deluje že od časa ustanovitve. Glede na starost članov je naša skupnost mlada skupnost. Pohvalimo se lahko, da je večina naših članov zelo aktivnih v društvu.

Osnovni cilj delovanja društva v prihodnosti je ohraniti aktivnosti, ki so postale že stalnica v našem društvu. Vsekakor si želimo še naprej dobrega sodelovanja v domači ljutomerski župniji, z okoliškimi župnijami in škofijo.

Dejavnosti

V tem obdobju smo skrbeli za tri ravni. To je za strokovno, versko – duhovno in družabno raven. Pri našem delu vzajemno delujemo skupaj z župnijo in ostalimi organi, društvi znotraj župnije. Člani smo se udeleževali strokovnih posvetov in predavanj, nekatere izmed njih smo organizirali tudi sami. Izvedli smo že več strokovnih seminarjev  za učitelje: Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja, Inteligentna čustva I. in II., Retorika.

V letu 2007 smo organizirali ustvarjalne delavnice za otroke z naslovom "Moč žive besede", v letu 2008 pa na temo Sv. Frančiška. Stalnica v našem društvu so duhovne obnove v naši župniji, ki se jih radi udeležimo. Vsako leto na Slomškovo nedeljo sooblikujemo sveto mašo in vsaj nekdo izmed članov se udeleži srečanja na Ponikvi. Naši člani se aktivno vključujejo na vseh področjih življenja in dela v župniji. Pri tem je zagotovo zelo pomembna podpora domačega župnika in ostalih skupin v župniji (molitvena skupina, Kulturno društvo Sv. Janeza Krstnika, Karitas …).

 

Galerija: Branje Svetega pisma