Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Območna skupnost Ljutomer

Sedež delovanja: Ljutomer

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Milena Rakuša, rakusa.milena@gmail.com

Duhovni asistent:

Osnovni podatki

Območna skupnost Ljutomer je bila ustanovljena oktobra leta 2002. Nekateri izmed članov so bili že pred ustanovitvijo OS Ljutomer vključeni v OS Murska Sobota. Območna skupnost aktivno deluje že od časa ustanovitve. Glede na starost članov je naša skupnost mlada skupnost. Pohvalimo se lahko, da je večina naših članov zelo aktivnih v društvu.

Osnovni cilj delovanja društva v prihodnosti je ohraniti aktivnosti, ki so postale že stalnica v našem društvu. Vsekakor si želimo še naprej dobrega sodelovanja v domači ljutomerski župniji, z okoliškimi župnijami in škofijo.

Dejavnosti

V tem obdobju smo skrbeli za tri ravni. To je za strokovno, versko – duhovno in družabno raven. Pri našem delu vzajemno delujemo skupaj z župnijo in ostalimi organi, društvi znotraj župnije. Člani smo se udeleževali strokovnih posvetov in predavanj, nekatere izmed njih smo organizirali tudi sami. Izvedli smo že več strokovnih seminarjev  za učitelje: Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja, Inteligentna čustva I. in II., Retorika.

V letu 2007 smo organizirali ustvarjalne delavnice za otroke z naslovom "Moč žive besede", v letu 2008 pa na temo Sv. Frančiška. Stalnica v našem društvu so duhovne obnove v naši župniji, ki se jih radi udeležimo. Vsako leto na Slomškovo nedeljo sooblikujemo sveto mašo in vsaj nekdo izmed članov se udeleži srečanja na Ponikvi. Naši člani se aktivno vključujejo na vseh področjih življenja in dela v župniji. Pri tem je zagotovo zelo pomembna podpora domačega župnika in ostalih skupin v župniji (molitvena skupina, Kulturno društvo Sv. Janeza Krstnika, Karitas …).

 

DOGODKI V OS LJUTOMER

Slomškova nedelja v Ljutomeru, 25. 9. 2022

V nedeljo 25.9. 2022 smo kot območna skupnost DKPS zopet sodelovali in sooblikovali sveto mašo. Svoje molitve, prošnje, zahvale in spodbudne besede smo naslovili tudi k našemu zavetniku in priprošnjiku blaženemu Antonu Martinu Slomšku, katerega nedeljo smo praznovali.
V svoja razmišljanja v posameznih delih svete maše smo vnesli misli letošnjega tedna vzgoje »V vzgoji hodimo skupaj«, kjer smo skušali poudariti pomen sodelovanja med vsemi deležniki in tudi duhovni vidik pri delu in poslanstvu učitelja, vzgojitelja, kateheta in seveda staršev.
Vsak izmed nosi odgovornost za skupnost v kateri živimo in z božjo pomočjo je odgovornost lažje prevzeti in nositi.
Sledil je blagoslov šolskih torb in otrok. Seveda naš domači župnik Goran Merica z blagoslovljeno vodo ni pozabil obilno »požegnati« tudi prisotnih učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. Za vse to se mu iskreno zahvaljujemo.
Naše srečanje smo tudi letos zaključili s kratkim srečanjem v župnišču. Sprejeli smo še sklep, da v mesecu oktobru enkrat skupaj molimo rožni venec in se priporočimo Materi Mariji.
Iskrena hvala in Bog poplačaj vsem, ki se trudite, da »v vzgoji hodimo skupaj«.


Zapisala: Milena Rakuša

Sodelovanje OS Ljutomer pri sveti maši in blagoslovu šolskih torbic, 26. septembra 2021

Članek na spletni strani župnije Ljutomer o Slomškovi nedelji in blagoslovu šolskih torb: http://ljutomer.zupnija.info/?id_novice=9817

Mini svetopisemski maraton, župnija Ljutomer, 31. 1. 2020

Tudi v Ljutomeru smo se v petek 31. 1. 2020 odzvali na povabilo svetopisemskega maratona "Živite kot otroci luči", številni bralci in poslušalci. Božja beseda je v tihoti petkovega večera odmevala skoraj do polnoči. Če je obstajal dvom, da nam bo uspelo bedeti dolgo v noč ob božji besedi,  sta moč in lepota, ki izhajata iz nje, te dvome zelo hitro razblinila. Različni glasovi, različne barve glasov so se čudovito prelivale in grele naša srca. Kakor kamenčki čudovitega Rupnikovega mozaika na steni zimske kapele tvorijo čudovito podobo, tako smo tudi mi dali svoj kamenček v mozaik vseslovenskega svetopisemskega maratona. Tudi slabovidnost naši bralki Majdi ni preprečila, da bi brala in s pomočjo tablice je z veliko gorečnostjo in skrbno izbrano intonacijo glasu slavila Gospoda. 

Ko smo takole zapuščali župnijsko dvorišče, je ena izmed udeleženk dejala: "Danes je bilo res lepo. Bilo je tako lepo in ubrano branje! Ne morem verjeti, kako zbrano sem poslušala" . Spet druga mi sporoči preko e-pošte: " Ooo, hvala Milena, bilo mi je lepo, umiritev po napornem dnevu ..."

Seveda ne smemo pozabiti na podporo,vzpodbudo in sodelovanje domačega župnika Gorana Merice in seveda zvestih članic naše območne skupnosti. Res hvala!

Milena Rakuša, OS Ljutomer

Galerija: Branje Svetega pisma