Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Udeleženci so o konferenci povedali:

 • Ob koncu konference ugotavljam, da ima tudi pri domovini ljubezen neizmerno ustvarjalno moč. Kaj vse v šoli ustvarjamo, kaj vse otroci in mladi lahko delajo s tako ustvarjalnimi učitelji! Hvala, dragi kolegi učitelji. Hvala za vse, kar delate, kar sporočate in učite! Skozi optiko današnje konference se nam ni treba bati za domovino.

 • Koliko in kako raznoliki so bili predstavljeni projekti učiteljev. Hvala vsem, ki ste mi omogočili opazovati zavzetost učencev pri njihovem izvajanju. Veronika Jerše

 • Hvala vsem predavateljem in predavateljicam za zanimive in poučne predstavitve. S svojimi otroci, učenci in dijaki delate čudovite stvari.

 • Čestitke za odlično organizacijo konference in lep pozdrav vsem

 • Spoštovani, pogrešam državne simbole v šolah, ki so prisotni v večini ob vhodu v šolo in ravnateljevi pisarni. Predlagam, da je državni grb v vsaki učilnici (OŠ, SŠ, fakultete) na vidnem mestu, mogoče na steni kjer je tabla.

 • En predlog: k ponosu bi verjetno prispevalo tudi poimenovanje, npr. zlasti OŠ, po pomembnih slovenskih možeh. Zakaj se morda ne bi OŠ Vodice poimenovala po dr. Jerneju Kopitarju ali OŠ Dobrepolje po bratih Kraljih. Ponosen sem, da sem bil učenec OŠ dr. Ivana Prijatelja, ki so jo poimenovali po njem že daljnjega leta 1972.

 • Narečja so res dragocena. In v dobi e-komunikacije, kratkih sporočil, kratic in vse bolj priljubljene komunikacije z emotikoni, je spodbujanje ohranjanja narečij nujno za ohranjanje identitete. Ideja: literarni natečaj za izvirno pesem ali zgodbo v domačem narečju. Mimogrede, pisati v narečju sploh ni tako enostavno

 • K domoljubju bi pripomogla ureditev, da je v učilnici izobešen najmanj državni grb. Podpiram tudi predlog o poimenovanju šol po pomembnih Slovencih.

 • Tudi našo učilnico geografije in zgodovine krasi slovenska zastava. Moje mnenje je, da slovenska zastava sodi v sleherno učilnico.

 • Moč skupnosti in sijajne ideje s praktičnimi predstavitvami so mi v navdih za prihodnost. Hvala vsem!

 • Kako lep zaključek tega fantastičnega dne. Čeprav je bilo zunaj mamljivo jesensko sonce, je tudi skozi ekran močno sijalo in grelo.

 • Hvala za lep dan z bogato vsebino in tolikokrat izrečene besede dom, domovina , država, ljubezen … Danes smo domovino in državo Slovenijo ponesli v višave.

 • Rada imam domovino, od danes naprej bom še bolj ponosno posredovala mladim rodovom ljubezen do domovine.

 • Danes je bilo slišanih ogromno idej za delo z mladimi, kako jim privzgojiti ljubezen do domovine. Hvala vsem.

 • Iskrene cestitke za odlicno pripravljeno mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države, tako vsebinsko kot organizacijsko! Vse pohvale in uspešno naprej!

 • Hvala še enkrat za odlično organizacijo in vse dobro. BHolcman.

 • Krasna konferenca, moja prva na tak način, bila sem navdušena nad organizaceijo - vse je potekalo res tekoče. Izbor predavateljev vrhunski - z največjim užitkom vedno prisluhnem posebej g. Kovšci. Tudi ostali predavatelji res zanimivi, tema in vprašanja, ki se porajajo ob njej pa aktualna.

 • Zelo pomembna tema, odlična organizacija.

 • Tako obsežne predstavitve domoljubja in načinov za njegovo vzgojo ni mogoče najti nikjer.

 • Vzgoja za ljubezen do domovine ni le stvar - kot v mojem primeru - pedagogov, ampak vseh ljudi, ker vsi vplivamo na vse.

 • Prikazanih je bilo toliko različnih idej, kako krepiti vrednoto domoljubja, da lahko vsak razširi obzorja. Vse pohvale!

 • Ljubezen do domovine mora biti v nas in ta konferenca vzpodbuja domoljubje v nas - ponosni moramo biti na to, kar smo - danes sem dobila precej navdiha za svoje delo z dijaki.

 • Konferenca je odlično zasnovana in organizirana.

 • Lepo izpeljana konferenca (dobra koordinacija in vzdušje), kljub temu, da je potekala na daljavo. Odprta so bila pomembna vprašanja, o katerih je potrebno razmišljati in se o njih pogovarjati v svojih krogih.

 • Konferenca je odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in pridobivanje idej za izboljšanje svojega dela v razredu.

 • Vsi predavatelji so bili odlični. Pridobila sem veliko idej in novega znanja ter primerov dobre prakse, ki jih bom zagotovo vključila v svoj pouk.

 • Take konference, kot je bila današnja navržejo učitelju ogromno idej za delo z mladimi.

 • Kot začetnik sem dobil veliko idej za nove načine poučevanja in teme, ki jih lahko predstavim pri pouku.

 • Konferenca je bila odlično organizirana in se veselim udeležbe tudi drugo leto.

 • Odlično izpeljana konferenca. Vse pohvale organizatorjem, da so konferenco izpeljali v teh drugačnih časih.

 • Zelo pohvalno. Uživala sem na vaših predavanjih, tudi sama izvedba in organizacija konference je bila na visokem nivoju. Želim vam veliko uspeha tudi v bodoče!

 • Toliko lepega in spodbudnega sem danes slišali iz ust vabljenih predavateljev, ter tudi uporabnih idej za našo šolsko prakso, da bi konferenco na vsak način priporočila vsem.

 

Katero spoznanje vam je najbolj pomembno?

 • Pedagogi smo oz. moramo biti zgled naši "prihodnosti".
 • Vrednote so pred ali nad pravom.
 • Da lahko v vsako okolje preneseš ljubezen do domovine.
 • Da je vredno in pomembno govoriti o domovini.
 • Da je med šolniki veliko domoljubja, ki sicer ostaja v javnosti precej zakrito.
 • Da smo Slovenci zelo ,,bogati'' - odlični znanstveniki ...
 • Domoljubje je treba razvijati, gojiti, najprej v sebi in nato pri dijakih.
 • Koliko učiteljev in na kako izvirne načine se s to tematiko ukvarja pri svojem delu.
 • Da je z domovinsko vzgojo treba začeti že v vrtcu in jo oblikovati v zgodbah, s katerimi mladi lahko ponotranjijo vrednote.
 • Spoznanje, da se zavzemamo za skupne vrednote in povezanost ter sodelovanje med ljudmi. Domoljubje izvira in je utemeljeno le na medsebojni povezanosti, solidarnosti in razumevanju.
 • Citiram Dragico Šteh: Domoljubje naj bo učitelju kot kulisa, scena, oder, kjer se odvija tvoj predmet. Moč zgodbe. Globoko ukoreninjenega drevesa vihar ne podere (SV. Ciprijan)
 • Da je potrebno vzgojo za odgovorno državljansko držo uvesti v celotni šolski proces od vrtca naprej.
 • Človek ne more živeti brez družine in brez domovine.
 • Da lahko vsak posameznik prispeva k vzgajanju naših mlajših državljanov, vsak s svojega področja ...

 

Anketa: Kaj mi pomeni, da imamo 30 let samostojno državo Slovenijo? Kako lahko spodbujamo zdrav odnos do države pri mladih?

 1. Slovenija - od kod lepote tvoje? (Avsenik) Hvala za lep dan z bogato vsebino in tolikokrat izrečene besede dom, domovina , država, ljubezen … Danes smo domovino in državo Slovenijo ponesli v višave. 
 2. Bodimo zgled - zgled izražanja ljubezni do domovine v svojih družinah, šolah in v širši skupnosti. Uporabljajmo slovenski jezik, spregovorimo o državnih simbolih in pomembnih vrednotah domoljubja.
 3. To, da imamo Slovenci 30 let svojo državo me navdaja s ponosom. Res je, nismo majhni, le maloštevilni. Mnogi narodi še do danes nimajo lastne države, čeprav so številčnejši od nas. Učenci ne smejo države jemati za samoumevno, zato jih je potrebno opremiti z znanjem o prizadevanjih prednikov, da to dosežemo, v času pred osamosvojitvijo in seveda z zgledom.
 4. Slovenija je najlepši košček površja na planetu Zemlja. Mladim bodimo dober zgled v ljubezni do domovine, obesimo zastavo ob vseh državnih praznikih, dobri zgledi vlečejo. Nataša
 5. Najpomembnejši tvorec domovinske zavesti je zagotovo materni jezik. "Jezik je domovina, ki jo lahko vselej vzamemo s seboj." (Lojze Kovačič)
 6. Domovina je dom. Kraj, kamor spadam. Kjer so ljudje, ki so kot jaz. Kjer sem sprejeta in ljubljena. Kamor se vedno lahko vrnem ... Kjer lahko ostanem. Meta
 7. Domovina je ena sama. Prek ljubezni do ljudi, jezika in pokrajine naša ljubezen raste in se veča. Najprej moramo biti človeku človek ... s takšnim mišljenjem bomo spodbudili vsakega Slovenca, da še močneje ljubi svojo domovino.
 8. Pri lastnih otrocih v družini tako, da se z njimi igramo ali ustvarjamo na temo domovine Slovenije, da pripovedujemo zgodbe in slovenske ljudske pravljice itd.
 9. Ponosna sem, da smo samostojni, da smo dežela izredno nadarjenih ljudi. Bodimo tudi razsodni! Nežka
 10. Domovina. Lepo te opiše klena slovenska beseda. In o tebi pojejo pesmi, ki čutijo čas. Tvoj obstoj dokažejo aksiomi in skice narišejo tvoje meje. Ko te sanja drzna preteklost, tvojo smer preizkuša prihodnost. Tvoja krhkost je v vetru spominov in tvoja moč je srce, ki utripa v dvojini. Dragica
 11. Praznovanja. Posebno vzdušje na šoli ustvarijo proslave ob državnih praznikih, ki nam dajo vedeti da država ni nekaj samoumevnega, ampak nekaj kar so si naši predniki skozi stoletja prislužili, pridelali in prioborili.
 12. Pomeni mi ponos, da sem Slovenec in da je Slovenija moja domovina in država. Pri mladih pa lahko največ naredimo s svojim zgledom. Albin
 13. Pozdravljeni, nekdaj smo imeli moralno vzgojo IN DOMOVINSKO VZGOJO v vrtcu in šoli v letnem načrtu. Vse to smo tudi vsakdanje živeli... Mi imamo v letošnjem letu v šoli vsak mesec posebno posvečen eni VREDNOTI. Zahvaljujem se vam za vaša prizadevanja v vseh the letih, revijo Vzgoja, romanja, posvete,... Ivanka
 14. Kot osmošolka sem doživela osamosvojitev. Preko obiskov sorodnika iz Argentine sem začela spoznavati polpreteklo zgodovino iz prve roke, z druge strani, zato doživljam 30 let lastne države kot velik dar, kot uresničitev tisočletnih sanj, ki jih prepogosto sploh ne znamo ceniti. Mlade lahko navdušujemo z lastnim zgledom, s samozavestno in hvaležno držo, da smo Slovenci, hkrati pa pri pouku spodbujati razmišljanje in uvajati dejavnosti, ki krepijo domoljubje. (Pri angleščini npr.ne spoznavamo le ciljne kulture in jezika, ampak se učimo predstavljati tudi našo kulturo, našo državo, naše vrednote.) Bernarda
 15. Trubar je iskal skupni jezik, ko je pripravljal prvi prevod iz Sv. pisma: … Slovenski jezik se ne govori povsod enako (glih) in na enak način (v eni viži), drugače mnoge besede uporabljajo Kranjci, drugače Korošci, drugače Štajerji in Dolenci, drugače Bezjaki, drugače Kraševci in Istrijani, drugače Krovati. Ob zavedanju te različnosti smo naš prevod postavili v kranjski jezik, ker veliko reči, najbrž največ, tako se nam zdi, tudi druge dežele morejo razumeti. Pri prevajanju nismo iskali lepih, gladkih, visokih, zapletenih (kunštnih), novih ali neznanih besed, ampak preproste ljudske kranjske besede, ki jih lahko vsak preprost Slovenec razume. Kajti moč svetega evangelija in za naše odrešenje ni v lepih izbranih beseda, ampak v duhu in resnici, v pravi veri in lepem krščanskem življenju.« (Primož Trubar, Uvod v Matevžev evangelij, 1555; vir Biblia Slavica, 2006). Tudi danes iščemo skupni jezik. Silvo
 16. V šoli, pri pouku, je dobro najti trenutke in možnosti, da spregovorimo o domovini. Osebno mi je to najlažje skozi skrb za jezik in izražanje, skozi pozorno uporabo bogatih izrazov v naravoslovju. Polomljeno izrazoslovje dijakov, polno "potujčenk", vztrajno čistim, kot gredo na vrtu. Vedno s komentarjem: Slovenci imamo tako bogat in lep jezik, uporabljajte ga in skrbite zanj in za vse, kar je povezano z našo domovino Slovenijo. Upam, da se kaj prime! Helena