Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijah

Želimo preprečiti retravmatizacijo, ki pri strokovnem delavcu krepi občutek nemoči za soočanje z zahtevnejšimi problemi v šolski situaciji. Okrepiti želimo zavedanje, na kakšen način se lahko soočimo z zahtevnimi situacijami, prepoznavanje lastnih doživljanj in odzivanj, seznaniti se z veščinami samouravnavanja in rokovanja s stresnimi situacijami. Na ta način strokovni delavec lahko preprečuje izgorelost in se ubrani prelaganju odgovornosti na druge. Želimo opolnomočiti delavce.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom. Za tiste, ki so že bili na seminarju Moteči, nevidni in travmatizirani učenci, je seminar idealen kot nadgradnja.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

Vodi: Julija Pelc

Izvedba: Ljubljana, 10. 2. 2024, prijave do: 2. 2. 2024

Cena:  80 € 

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar: Ravnanje strokovnih delavcev v kriznih situacijah

Prijava seminarji