Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Območna skupnost Kranj

Sedež delovanja: Kranj

Predsednik/ca OS oz. kontaktna oseba: Ula Hribar Babinski, ula.hribar(at)gmail.com.

Duhovni asistent: dr. Andrej Naglič

Osnovni podatki

Katoliški pedagogi območne skupnosti Kranj smo se prvič sestali 23. januarja 1993. Da bi pridobili čim več članov in simpatizerjev, smo se odločili za 3 smeri delovanja, ki jim sledimo še danes.

Pripravljamo in organiziramo predavanja, kulturno-umetniške prireditve (koncerte, razstave, predstavitve literarnih del), romanja in družabna srečanja. Naša OS šteje okoli 30 članov, pri vseh dejavnostih pa sodelujejo številni simpatizerji.

Dejavnosti

Že vrsto let organiziramo sedaj že tradicionalno božično-novoletno srečanje. Šolsko leto že nekaj let zaključujemo s skupno mašo in piknikom na župnijskem dvorišču, kar utrjuje našo medsebojno povezanost. Zaradi prevelike ponudbe predavanj začasno ne organiziramo, že drugo leto pa imamo vsako zadnjo soboto v mesecu srečanje Razmišljanje ob Svetem pismu. Pomagali smo tudi oblikovati kulturni program na dveh Slomškovih dneh na Ponikvi. V letu 2008 smo sodelovali tudi z Zavodom za turizem Kranj v upanju, da bomo na ta način uspeli pridobiti sodelovanje mladih.