Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Gradivo po vsebinskih sklopih

Na teh straneh smo po vsebinah razvrstili pomembnejše članke iz starejših številk revije. S tem je iskanje po temah še bolj preprosto in za bralce prijazno.