Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo DKPS

Smo verni učitelji in vzgojitelji različnih stopenj in strokovnih usmeritev, ki se medsebojno bogatimo kot ljudje, kristjani in strokovnjaki. Prizadevamo si med seboj deliti vrednote in slediti pedagoškemu klicu, pomagati pri osebnostni rasti, povezovati ljudi, njihovo znanje, izkušnje in moči in se strokovno izpopolnjevati.

Pri svojem pedagoškem delu se trudimo za vzgojo, ki oblikuje osebnostno zrele, samostojne, svobodne in ustvarjalne ljudi, ki razvijajo svoje telesne, duševne in duhovne zmožnosti ter so usposobljeni za odgovorno življenje in sodelovanje z drugimi v družini, na delovnem mestu, pri političnem udejstvovanju, v občestvenem in družbenem življenju.

Vizija 

Društvo katoliških pedagogov Slovenije kakovostno soustvarja družbo in se zavzema za celostni razvoj osebnosti.

Naši člani so nosilci evangeljskih vrednot, strokovnosti in ustvarjalnosti. Med nami se prepletajo izkušnje z znanjem in izzivi družbe.

MOTO: "Utemeljeni v Ljubezni skupaj iščemo smisel v našem svetu."