Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Etični kodeks članov DKPS

Eno od rodovitnih dreves v sadovnjaku Društva katoliških pedagogov Slovenije je Etični kodeks članov DKPS. Mlado drevesce, zasajeno pred poldrugim desetletjem, je skozi leta raslo, se razraščalo in srkalo pobude, izkušnje, spoznanja znotraj društva in izven njega med strokovnjaki z etičnega in pedagoškega področja.

Ko smo na skupščini društva l. 1997 sprejeli dokončno besedilo kodeksa in ga l. 1998 izdali tudi kot publikacijo v slovenskem in angleškem jeziku, smo se veselili. V kodeksu smo namreč zajeli našo vizijo, v njem smo izrazili smisel in cilje naših prizadevanj ter jih strnili v nastalo besedilo. Veselili smo se tudi ob popravljeni in dopolnjeni izdaji l. 2005, ki je kodeks obogatila med drugim tudi s spremljajočimi bibličnimi odlomki.

Spet se veselimo, ko nekdo prebere kodeks in vzklikne: "To je tisto, kar že vsa leta svojega pedagoškega dela tudi sam skušam živeti; tisto, kar izraža identiteto poklica učitelja in vzgojitelja; kar je tudi moje vodilo!"

Na začetku poklicne poti, pa tudi kasneje, znotraj realnosti pedagoškega dela, učitelji in vzgojitelji doživljamo tudi stisko in nemoč ob ovirah, na katere naletimo. Takrat je še posebej pomembno, da se človek znova zave, kdo je, zakaj je v pedagoškem poklicu, kaj želi. In če je naš kodeks besedilo, ob katerem prepoznavamo identiteto pedagoške poklicanosti, ob katerem se navdihujemo, ob katerem preverjamo svoje delo in svoje cilje, ob katerem tudi dobivamo potrditve, da gredo naša prizadevanja v pravo smer – potem kodeks služi svojemu namenu. Koliko različnih ljudi ne le iz različnih delov Slovenije, ampak iz različnih delov sveta, znotraj pedagoškega poklica ali zunaj njega, je v našem kodeksu že našlo tisti osvežujoči vir, ki obnavlja in poživlja moči! In hvala Bogu, da je tako. Da bi v kodeksu vedno znova našli tisto, kar potrebujemo na naši pedagoški poti, da bi tako bolje služili ljudem, ki so nam zaupani!

Etični kodeks članov DKPS lahko naročite preko e-naročilnice. Cena: 3,00 EUR (+ poštnina)