Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

P

 • Pačnik, Milena (2004): Kaj pomeni, ko mladostnik nekaj reče? V: Vzgoja (Starši), VI, 22: 34–35.
 • Pahor, Borut (2017): Ljubezen, ne sovraštvo. V: Vzgoja (V žarišču: Iz ljubezni do domovine), XIX, 75: 5.
 • Pahor, Špela (2007): Ure pravljic v Mestni knjižnici Izola. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 34: 41–42.
 • Pahor, Špela (2012): Spomini učiteljice Luiselle Ravalico iz Pirana. V: Vzgoja (Naš pogovor), XIV, 53: 20–23.
 • Pahor, Špela (2012): Ob delu se učim in bogatim, pogovor z go. Miro Grahek. V: Vzgoja (Naš pogovor), XIV, 54: 20–21.
 • Pahor, Špela (2012): Na stvari je dobro pogledati tudi iz drugih zornih kotov; pogovor s Tanjo Trebežnik Sambolec. V: Vzgoja (Naš pogovor), XIV, 56: 17–20.
 • Pahor, Špela (2014): O pomenu pripovedovanja pravljic. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVI, 62: 30–31.
 • Pahor, Špela (2017): Samopoškodbeno in samomorilno vedenje. V: Vzgoja (Starši), XIX, 73: 38–40.
 • Pahor, Sara; Nana Hočevar (2021): Ali smo res 'rekorderji' v izobraževanju na daljavo? V: Vzgoja (V žarišču: Razmislek o šolanju na daljavo), XXIII, 90: 15-16.
 • Paldauf, Klavdija (2017): Na poti k odgovornosti. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIX, 74: 25-26.
 • Papež Frančišek (2014): Molimo za otroke, ki od staršev prejemajo umazan kruh. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVI, 61: 23-24.
 • Papež Frančišek (2014): Pohlep uničuje medosebne odnose. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVI, 62: 29.
 • Papež Frančišek (2014): Zavzemanje za slabotne. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVI, 64: 34-35.
 • Papež Frančišek (2016): Šport je za vse. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 18.
 • Paulin, Andreja (2000): Kako sodelujem. V: Vzgoja (Izkušnje), II, 6: 42.
 • Pavliha Marko (2014): O (j)etičnosti politikov). V: Vzgoja (V žarišču: Pravo in prav), XVI, 62: 16-17.
 • Pavliha Marko (2015): Alojz Cindrič o doktorandih profesorja Franceta Vebra. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XVII, 66: 31.
 • Pavliha Marko (2015): Svetovljansko gibanje za domače sožitje. V: Vzgoja (V žarišču: Soglasje o temeljnih vrednotah), XVII, 68: 3-4.
 • Pečan, Gregor (2023): Odraščanje v informacijski dobi V: Vzgoja (V žarišču: Pasti življenja), XXV, 98: 5-6.
 • Pečarič, Ester (2017): Delo krepi telo in značaj. V: Vzgoja (Izkušnje), XIX, 73: 47-48.
 • Pečarič, Ester (2017): Jaz - mali filozof. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIX, 74: 42-43.
 • Pečarič, Ester (2018): Srečni otroci. V: Vzgoja (Starši), XX, 80: 35-36.
 • Pečarič, Ester (2020): Z vzorom do solidarnosti. V: Vzgoja (Izkušnje), XXII, 86: 52-53.
 • Pečarič, Ester (2022): Sprostitvene tehnike za najmlajše. V: Vzgoja (Izkušnje), XXIV, 96: 44-45.
 • Pečarič, Ester (2023): Čuječe starševstvoV: Vzgoja (Starši), XXV, 97: 36-37.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (1999): Starševstvo je odločitev. V: Vzgoja (Starši), I, 1: 28–29.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (1999): Čevlji. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), I, 1: 30.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (1999): Šole za starše. V: Vzgoja (Starši), I, 2: 24–25.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (1999): Praznujmo. V: Vzgoja (V žarišču: Praznovanje), I, 3: 5.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (1999): Motivacijski kompas. V: Vzgoja (V žarišču: Vrednote), I, 4: 6–8.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (1999): Moda. V: Vzgoja (V žarišču: Vrednote), I, 4: 14.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2000): Družina in smisel. V: Vzgoja (V žarišču: Prihodnost družine), II, 6: 5.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2001): Vzgojne napake. V: Vzgoja (Starši), III, 9: 42–43.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2001): Nisem rojena za mamo. V: Vzgoja (Starši), III, 11: 38.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2002): Buss-Dürkejev vprašalnik agresivnosti. V: Vzgoja (V žarišču: Kako ravnati z nasiljem?), IV, 16: 13–14.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2002): Nasilje, agresija, udarci, bolečina, spopadi, grožnje ... V: Vzgoja (V žarišču: Kako ravnati z nasiljem?), IV, 16: 3–4.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2003): Postavljanje in uresničevanje vzgojnih ciljev. V: Vzgoja (Starši), V, 19: 39–40.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2003): Razbito ogledalo. V: Vzgoja (V žarišču: Bolečina spolne zlorabe), V, 20: 5–7.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2003): Celostni razvoj mladostnika. V: Vzgoja (V žarišču: Celostni razvoj), VI, 23: 3.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2003): Kaj lahko stori svetovalna služba? V: Vzgoja (V žarišču: Duševne bolezni), VII, 26: 18–20.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2006): Kdo naj postanem. V: Vzgoja (V žarišču: Poklicno svetovanje), VIII, 30: 3.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2006): Družinsko življenje – kdo bo tebe ljubil? V: Vzgoja (Izkušnje), VIII, 32: 41–42.
 • Pečarič Podobnik, Karmen (2008): Ob učnem neuspehu. V: Vzgoja (Razredništvo), X, 38: 26–28.
 • Pečnik, Gordana (2001): Razvijanje skupinskega dela. V: Vzgoja (Razredne ure), III, 10: 31–33.
 • Pediček, Franc (2004): Sporočilo iz preteklosti (1. del), Karel Ozvald. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VI, 23: 25–26.
 • Pediček, Franc (2004): Sporočilo iz preteklosti (2. del), Karel Ozvald. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VI, 24: 22–23.
 • Pediček, Franc (2006): Moji dijaki in slušatelji. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VIII, 31: 18–19.
 • Pediček, Franc (2017): De profundis. V: Vzgoja (V žarišču: Iz ljubezni do domovine), XIX, 75: 6–7.
 • Pegan Stemberger, Jelica (2008): Neformalno izobraževanje. V: Vzgoja (V žarišču: Izobraževanje odraslih), X, 38: 9–12.
 • Peklaj, Cirila (2004): Sodelovalno učenje. V: Vzgoja (V žarišču: Celostni razvoj), VI, 23: 16–20.
 • Pelc, Julija (2002): Sodelovanje s starši. V: Vzgoja (Razredništvo), IV, 13: 29–32.
 • Pelc, Julija (2002): Alkohol in mladi. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IV, 15: 39–41.
 • Pelc, Julija (2003): Med poletjem in supervizijo. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), V, 18: 29–31.
 • Pelc, Julija (2003): Kaj lahko stori šola ob zlorabi? V: Vzgoja (V žarišču: Bolečina spolne zlorabe), V, 20: 10–12.
 • Pelc, Julija (2006): Od samopodobe k identiteti. V: Vzgoja (V žarišču: Samopodoba in samospoštovanje), VIII, 32: 5–8.
 • Pelc, Julija (2016): Supervizija za strokovne delavce. V: Vzgoja (Izkušnje), XVIII, 72: 42–43.
 • Pelc, Julija (2021): Kriza. V: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 5-7.
 • Pelc, Renata (2009): Dober razrednik in dober učitelj skozi oči učencev. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XI, 42: 30–31.
 • Pelc, Renata (2011): Načini motiviranja za učenje matematike. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIII, 51: 44–46.
 • Pelc, Renata (2020): Učitelj gradi kulturo spoštovanja. V: Vzgoja (V žarišču: Ustvarjamo kulturo spoštovanja), XXII, 87: 11–12.
 • Peneš, Marjan (2001): Preprečevanje vzgojnih problemov. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), III, 9: 35–37.
 • Peneš, Marjan (2002): Učitelje tepejo, mar ne? V: Vzgoja (Pogovori in svetovanje), IV, 13: 50–51.
 • Peneš, Marjan (2005): Učitelj naj razmišlja s svojo glavo: pogovor s p. Silvom Šinkovcem. V: Vzgoja (Naš pogovor), VII, 27: 17–20.
 • Per, Marta (2001): Jesenski izlet. V: Vzgoja (Razredne ure), III, 11: 30–32.
 • Perko, Andrej (2009): Učenje življenja. V: Vzgoja (V žarišču: Zdrav življenjski slog), XI, 42: 9–10.
 • Perko, Andrej (2010): Pomembnost očeta in matere za zdrav človekov razvoj. V: Vzgoja (Starši), VII, 45: 38–39.
 • Perko, Andrej (2010): Otroci alkoholikov in tiranov. V: Vzgoja (Starši), XII, 46: 36–37.
 • Perko, Andrej (2010): O krivdi, ki jo otroci prevzamejo nase. V: Vzgoja (Starši), XII, 47: 31–32.
 • Perko, Andrej (2010): O mamah in sinovih. V: Vzgoja (Starši), XII, 48: 32–33.
 • Perko, Andrej (2011): Za okrevanje otroških ran. V: Vzgoja (Starši), XIII, 49: 37–39.
 • Perko, Andrej (2011): Hladne in neodzivne matere otroku ubijejo dušo. V: Vzgoja (Starši), XIII, 51: 37–39.
 • Perko, Andrej (2011): Pogovor med zakonci. V: Vzgoja (Starši), XIII, 52: 31–33.
 • Perko, Andrej (2012): Pred odločitvijo. V: Vzgoja (V žarišču: Boj za življenje), XIV, 53: 15–16.
 • Perko Andrej (2012): Vsak nosi svojo odgovornost. V: Vzgoja (Starši), XIV, 54: 32–33.
 • Perko Andrej (2012): Trdo delo rodi sadove. V: Vzgoja (Starši), XIV, 55: 33–35.
 • Perko Andrej (2012): Pomen biblioterapije za osebnostno rast. V: Vzgoja (Starši), XIV, 56: 32–33.
 • Perko Andrej (2019): Zasvojenost je bolezen. V: Vzgoja (V žarišču: Digitalna zasvojenost), XXI, 81: 5-6.
 • Perko Andrej (2020): Samopodoba in spolna identiteta. V: Vzgoja (V žarišču: Spolna identiteta), XXII, 86: 11-13.
 • Perko Andrej (2021): Rokova zgodba v očeh terapevta. V: Vzgoja (V žarišču: Izražanje čustev), XXIII, 91: 14-15.
 • Perko Andrej (2023): Vzgoja za učiti se biti. V: Vzgoja (V žarišču: Srce, polno ljubezni), XXV, 100: 10-11.
 • Perko, Verena (2013): Muzej, šolska (m)učilnica? V: Vzgoja (V žarišču: V šoli spomina), XV, 57: 15–17.
 • Perko, Verena (2023): Vseživljenjsko učenje za biti. V: Vzgoja (V žarišču: Srce, polno ljubezni), XXV, 100: 12–14.
 • Perko, Verena (2023): O pomenu revije Vzgoja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXV, 100: 30.
 • Peršak, Tone (2023): Z jezikom in knjigo smo, brez jezika in knjige si sam. V: Vzgoja (V žarišču: Srce, polno ljubezni), XXV, 100: 19–20.
 • Petelin, Irena (2009): Imeti rad. V: Vzgoja (Starši), XI, 44: 34.
 • Petelin, Irena (2012): Jesen. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XIV, 55: 27.
 • Petelin, Irena (2014): Ob obletnici. V: Vzgoja (Starši), XVI, 63: 35.
 • Petelin, Irena (2014): Sprehod. V: Vzgoja (Starši), XVI, 63: 36.
 • Peterka, Bojana (2019): Ljubezen do domovine se začne z maternim jezikom. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za ljubezen do domovine in države), XXI, 84: 10-12.
 • Peterlin, Barbara (2018): Žarki Božjega usmiljenja dosegli brezdomca. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XX, 79: 43.
 • Peterlin, Barbara (2019): Usmiljeni Samarijan. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXI, 82: 44.
 • Peterlin, Barbara (2020): Med brezdomci v Kijevu. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXII, 86: 47.
 • Peternel, Tomaž (2011): Mnenje aktiva slovenistov. V: Vzgoja (V žarišču: Ni vseeno, kaj beremo), XIII, 52: 6.
 • Peternel, Valentin (2006): Mladinsko raziskovalno delo. V: Vzgoja (Vzgojna področja), VIII, 30: 40–41.
 • Peternel, Valentin (2008): Energija je naša prihodnost. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 37: 47.
 • Peternel, Valentin (2008): Slovenski dijaki med zmagovalci v Bruslju. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 40: 42–43.
 • Petric, Mateja (2006): Lastno vedenje si izbiramo sami. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VIII, 32: 22–23.
 • Petric, Mateja (2022): Psihološka odpornost. V: Vzgoja (V žarišču: Skrb za celostno zdravje), XXIV, 94: 7–9.
 • Petrič, Iztok (2001): Pogled študenta. V: Vzgoja (V žarišču: Razredništvo), III, 9: 25–27.
 • Pevec, Marija (2011): Dobri odnosi. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgojni načrt živi), XIII, 51: 12–13.
 • Pintar, Tatjana (1999): Srce preživi menjave časov. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), I, 2: 32–33.
 • Pintar, Tatjana (2000): Nož je ajs, torta pa kak. V: Vzgoja (Vzgojna področja), II, 5: 38–39.
 • Pintar, Tatjana (2002): Vročinski krč. V: Vzgoja (Starši), IV, 14: 41–42.
 • Pintar, Tatjana (2011): Bojkot Cankarjevega tekmovanja. V: Vzgoja (V žarišču: Ni vseeno, kaj beremo), XIII, 52: 3–4.
 • Pintar, Tatjana (2016): Čudoviti um z Bleda in Fantom iz opere. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVIII, 72: 38–39.
 • Pintarič, Damjana (2012): Računalniške igre, videoigre in mladi. V: Vzgoja (V žarišču: Varno z računalnikom), XIV, 55: 13-15.
 • Pipan, Damijana (2021): Camino Ignaciano. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXIII, 90: 45-46.
 • Pirman, Suzana (2020): Samostojno delo v času učenja na daljavo. V: Vzgoja (Izkušnje), XXII, 87: 44-45.
 • Pirman, Suzana (2021): Bralne minutke v knjižnem kotičku. V: Vzgoja (Izkušnje), XXIII, 89: 48-49.
 • Pirnar, Rebeka (2020): Bajnof Theatre. V: Vzgoja (Izkušnje), XXII, 85: 50–51.
 • Pirnat, Pavla (2007): Spolna vzgoja v osnovni šoli. V: Vzgoja (Vzgojna področja), IX, 35: 39–40.
 • Pirnat, Stanislav (2015): Kje se je izgubil zakaj. V: Vzgoja (V žarišču: Spoznavanje narave), XVII, 67: 9-10.
 • Pirš, Patrick (2019): Varna raba digitalnih medijev v šoli. V: Vzgoja (V žarišču: Digitalna zasvojenost), XXI, 81: 22-23.
 • Piry, Ivo Branimir (2020): Valentin Vodnik (1758-1819). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXII, 86: 26-27.
 • Piry, Ivo Branimir (2020): Imamo svojo državo Slovenijo. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXII, 88: 30-32.
 • Piry, Ivo Branimir (2021): Jurij Vega (1754-1802). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIII, 89: 30-32.
 • Piry, Ivo Branimir (2021): Anton Tomaž Linhart (1756-1795). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIII, 90: 24-25.
 • Piry, Ivo Branimir (2022): Marko Pohlin (1735-1801). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIV, 94: 22-23.
 • Piry, Ivo Branimir (2023): Academia operosorum Labacensium. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXV, 97: 24-26.
 • Pischianz, Nadia (2003): Evropska zbirka ilustriranih knjig. V: Vzgoja (Vzgojna področja), V, 17: 37–38.
 • Pisk, Jernej (2011): Nazaj h klasični etiki. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIII, 51: 25–26.
 • Pisk, Jernej (2016): Nosilci etike v športu. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 6–7.
 • Pisk, Jernej (2016): Identiteta športnika in vloga šole. V: Vzgoja (V žarišču: Etika v športu), XVIII, 72: 10–12.
 • Pisk, Marija (2013): Novemu šolskemu in veroučnemu letu na pot. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XV, 59: 32.
 • Pisk, Marija (2020): Neslovensko govoreči šolar. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXII, 88: 28–29.
 • Pisk, Marija (2022): Imamo volitve. V: Vzgoja (Izkušnje), XXIV, 94: 44–45.
 • Pišek, Vesna (1999): Zgodbe v razredu. V: Vzgoja (Razredne ure), I, 4: 24–27.
 • Pišljar Mehle, Mateja (2021): Jezik gluhih. V: Vzgoja (V žarišču: Izražanje čustev), XXIII, 91: 16-17.
 • Pišorn, Veronika, Silvo Šinkovec (2001): Michael Murray. V: Vzgoja (Naš pogovor), III, 9: 32–33.
 • Plavčak, Darja (2013): Socialni zemljevid notranje discipline. V: Vzgoja (V žarišču: Notranja disciplina), XV, 58: 7-9.
 • Plut, Jože (2018): Temeljno in neodtujljivo ali sekundarno in terciarno. V: Vzgoja (V žarišču: Država in vera), XX, 77: 13-14.
 • PN (2005): Delovne navade. V: Vzgoja (Starši), VII, 25: 36–38.
 • PN (2005): Zdrav življenjski slog 1. V: Vzgoja (Starši), VII, 26: 37–38.
 • PN (2005): Zdrav življenjski slog 2. V: Vzgoja (Starši), VII, 27: 34–36.
 • PN (2005): Zdrav življenjski slog 3. V: Vzgoja (Starši), VII, 28: 38.
 • PN (2006): Zdrav življenjski slog 4. V: Vzgoja (Starši), VIII, 29: 34–35.
 • PN (2006): Počitniška sprostitev. V: Vzgoja (Starši), VIII, 30: 36–38.
 • PN (2006): Sedem navad za uspeh. V: Vzgoja (Starši), VIII, 31: 30–32.
 • PN (2007): Moč pohvale. V: Vzgoja (Starši), VIII, 32: 38–39.
 • PN (2007): Sedem stebrov perspektivne vzgoje. V: Vzgoja (Starši), IX, 35: 33–34.
 • PN (2007): Družina na piedestalu. V: Vzgoja (Starši), IX, 36: 33–34.
 • Podboršek, Simona, Darja Klopčič (2003): Videti dobre stvari. V: Vzgoja (Izkušnje), V, 17: 45–46.
 • Podjavoršek, Natalija (2012): Nikoli ga ne bomo pozabili. V: Vzgoja (V žarišču: Boj za življenje), XIV, 53: 6–7.
 • Podjed, Irena (2014): Darilo Življenja življenju. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), XVI, 63: 43-44.
 • Podjed, Irena (2020): Lik in vzgoja učitelja. V: Vzgoja (V žarišču: Biti učitelj), XXII, 85: 20.
 • Podlipnik, Bernarda (2017): Pomen mednarodnih izmenjav pri celostni vzgoji dijakov. V: Vzgoja (Vzgojna področja), XIX, 75: 41-42.
 • Podobnik, Anže (2012): Ko se vse obrne na glavo. V: Vzgoja (V žarišču: Boj za življenje), XIV, 53: 11–12.
  Podričnik, Martina (2001): Na podružnici. V: Vzgoja (Izkušnje), III, 9: 49.
 • Poglajen, Tadeja (2016): Samospoštovanje v povezavi z razvojem in urejanjem zasvojenosti. V: Vzgoja (Izkušnje), XVIII, 69: 47.
 • Pogorevc, Jovita (2006): Letovanje otrok v Fiesi pri Piranu. V: Vzgoja (Izkušnje), VIII, 30: 46–47.
 • Pogorevc, Merčnik Jovita (2008): Medgeneracijski tabori. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), X, 40: 37–38.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2019): Privzgajati čut za lepo. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXI, 81: 52.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2019): Junaki naših otrok. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXI, 82: 42-43.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2019): Dnevi 'odprtih vrat' svetnikov. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXI, 83: 44-45.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2019): Jaslice. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXI, 84: 43.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2020): Petnajsta postaja. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXII, 85: 46.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2020): Likovni izraz ljubezni do domovine. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXII, 86: 46.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2020): Oživljanje podob preteklosti. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXII, 87: 40.
 • Pogorevc Novak, Tanja (2020): Razkošje božiča je v njegovi skromnosti. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXII, 88: 44.
 • Polajnar, Nace (2000): Podoba družine. V: Vzgoja (V žarišču: Prihodnost družine), II, 6: 15–17.
 • Polajner, Bogdan (1999): Zasvojenost in vzgoja. V: Vzgoja (V žarišču: Mladi in njihov svet: med utopijo in resničnostjo), I, 2: 10–12.
 • Polajner, Bogdan (2001): Spoštovanje meja. V: Vzgoja (V žarišču: Prostovoljno delo), III, 11: 17–18.
 • Polajner, Bogdan (2002): Vzgoja in zasvojenost. V: Vzgoja (V žarišču: Zasvojenost – izziv vzgoji), IV, 14: 3–4.
 • Polajner, Bogdan (2012): Metoda depogojevanja zasvojenosti (MDZ). V: Vzgoja (V žarišču: Varno z računalnikom), XIV, 55: 16–18.
 • Polajner, Bogdan (2013): Notranja disciplina in motivacija. V: Vzgoja (V žarišču: Notranja disciplina), XV, 58: 12–14.
 • Polajner, Bogdan (2019): Vloga staršev pri preprečevanju digitalne zasvojenosti. V: Vzgoja (V žarišču: Digitalna zasvojenost), XXI, 81: 14–18.
 • Polajžer, Tina (2018): Družina, mojstrovina narave. V: Vzgoja (Izkušnje); XX, 79, 45-47.
 • Polajžer, Tina (2019): Aktivno učenje v vrtcu. V: Vzgoja (Izkušnje); XXI, 84, 46-48.
 • Polak, Mojca (2006): Skupaj z mladimi na vzporedni poti. V: Vzgoja (V žarišču: Osip v šoli), VIII, 29: 11–12.
 • Poljanec, Andreja (2020): Moški in ženska se pri vzgoji dopolnjujeta. V: Vzgoja (V žarišču: Spolna identiteta), XXII, 86: 7-8.
 • Poljanšek, Janez (2000): Ljubezen do Besede. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), II, 5: 24–25.
 • Poljanšek, Janez (2000): Bog je 'rekel' in 'videl'. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), II, 6: 30–31.
 • Poljanšek, Janez (2000): Vse vriska in poje. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), II, 7: 31–32.
 • Poljanšek, Janez (2000): Moškega in žensko je ustvaril. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), II, 8: 33–34.
 • Poljanšek, Janez (2000): Dobro vino. V: Vzgoja (Biblična stran), III, 9: 34.
 • Poljanšek, Janez (2000): Neverni Tomaž. V: Vzgoja (Biblična stran), III, 10: 29.
 • Poljanšek, Janez (2000): Kdo je moj bližnji? V: Vzgoja (Biblična stran), III, 11: 28.
 • Poljanšek, Janez (2000): Kdo bolj ljubi? V: Vzgoja (Biblična stran), III, 12: 27.
 • Poljanšek, Janez (2000): Trdovratnost. V: Vzgoja (Biblična stran), IV, 13: 27.
 • Poljanšek, Janez (2000): Blagor. V: Vzgoja (Biblična stran), IV, 14: 36.
 • Poljanšek, Janez (2000): Dajejo, kar so prejeli. V: Vzgoja (Biblična stran), IV, 15: 30.
 • Poljanšek, Janez (2000): Ljubezen do sovražnikov. V: Vzgoja (Biblična stran), IV, 16: 34.
 • Poljanšek, Janez (2000): Sveto pismo in duhovno življenje. V: Vzgoja (V žarišču: Knjiga knjig), IX, 33: 13–14.
 • Poljanšek, Janez (2015): Božja beseda nam nima ničesar povedati. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVII, 65: 24,29.
 • Poljanšek, Janez (2015): Ton. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVII, 66: 32-33.
 • Poljanšek, Janez (2015): S simpatijo. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVII, 67: 36-37.
 • Poljanšek, Janez (2015): Bodite budni. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVII, 68: 29-30.
 • Poljanšek, Janez (2016): Zadnje mesto. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVIII, 69: 23-24.
 • Poljanšek, Janez (2016): Mar ni bilo potrebno?. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVIII, 70: 31-32.
 • Poljanšek, Janez (2016): Usmiljeni kakor Oče. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVIII, 71: 23-24.
 • Poljanšek, Janez (2016): Danes. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XVIII, 72: 32-33.
 • Poljanšek, Janez (2017): Videti preko, videti onkraj. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XIX, 73: 30-31.
 • Poljanšek, Janez (2017): Udomačiti zveri. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XIX, 74: 29-30.
 • Poljanšek, Janez (2017): Naša resnična in lažna podoba. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XIX, 75: 23-24.
 • Poljanšek, Janez (2017): Vaja kontemplacije. V: Vzgoja (Duhovna izkušnja), XIX, 76: 26-27.
 • Popov, Jurij (2008): Spolnost kot šport in rekreacija? V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za ljubezen), X, 37: 11–13.
 • Potočar Papež, Irena (2019): BonTonček - Dobri Tonček. V: Vzgoja (Starši), XXI, 81: 36.
 • Potočar Papež, Irena (2019): Pravljičnih sedem za uspešen dan. V: Vzgoja (V žarišču: Gradimo dobre odnose v vrtcu in šoli), XXI, 82: 8-9.
 • Potočar Papež, Irena (2019): Ponudimo roko. V: Vzgoja (Starši), XXI, 83: 34.
 • Potočnik, Mateja (1999): Praznovati tako ali drugače. V: Vzgoja (V žarišču: Praznovanje), I, 3: 15–17.
 • Potočnik, Mateja (2001): Disciplinsko težji razred. V: Vzgoja (Razredne ure), III, 11: 32–33.
 • Potočnik, Mateja (2002): Razredna ura kot igra vlog. V: Vzgoja (Razredništvo), IV, 13: 28–29.
 • Potočnik, Vinko (2002): Človek – obredno bitje. V: Vzgoja (V žarišču: Človek in vera), IV, 13: 6–7.
 • Povodnik, Natalija (2006): Zasvojenost s pornografijo – prva pomoč. V: Vzgoja (V žarišču: Zavarujmo otroke pred pornografijo), VIII, 31: 9–11.
 • Povšnar Vrečar, Tanja (2022): Le pogum. vstani ... ostani vzgojitelj! V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXIV, 96: 41.
 • Povšnar Vrečar, Tanja (2023): Tisti, ki me pozna. V: Vzgoja (Duhovni izziv), XXV, 100: 45.
 • Potočnik Poljanšek, Mateja (2009): Spet nazaj. V: Vzgoja (Starši), XI, 41: 31.
 • Powell, John (2007): Nikoli te ne pozabim. V: Vzgoja (V žarišču: Knjiga knjig), IX, 33: 16–17.
 • Power, Colin N. (1999): Tihi mirovniki. V: Vzgoja (Vzgojna področja), I, 1: 42.
 • Požarnik, Hubert (2000): Šola in globalizacija. V: Vzgoja (V žarišču: Med lokalnim in globalnim), II, 5: 9–10.
 • Požarnik, Hubert (2004): Pomanjkanje jasnih nasvetov, vzorov in smerokazov. V: Vzgoja (V žarišču: Preobremenjenost učencev v devetletki), VI, 24: 6–7.
 • Požarnik, Hubert (2005) Šola – za novo paradigmo. V: Vzgoja (V žarišču: Na poti k spremembam), VII, 28: 13–15.
 • Požarnik, Hubert (2010): Kdo je dober učitelj? V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XII, 46: 21.
 • Požarnik, Hubert (2011): Do značajnega človeka. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja v družini), XIII, 50: 10-11. 
 • Požru Krstić, Marjeta (2003): Primer učne ure. V: Vzgoja (V žarišču: Bolečina spolne zlorabe), V, 20: 19–20.
 • Prah, Jože (2008): Narava – neformalna učiteljica. V: Vzgoja (V žarišču: Izobraževanje odraslih), X, 38: 17.
 • Praprotnik, Nastja (2017): Uničujoči vplivi elektronskih naprav. V: Vzgoja (Starši), XIX, 75: 33-35.
 • Praprotnik, Nastja (2017): Uničujoči vplivi elektronskih naprav II. V: Vzgoja (Starši), XIX, 76: 37-39.
 • Prašnikar, Peter (2006): Učitelj kot smerokaz. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VIII, 32: 24–25.
 • Prebil, Andreja (2008): Način poučevanja. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 39: 42–43.
 • Prebil, Andreja; Gornjak, Matejka (2016): Vživimo se v bolnika. V: Vzgoja (Izkušnje), XVIII, 71: 46.
 • Predovič, Ana (2001): Samoregulativa oglaševanja. V: Vzgoja (V žarišču: Etičnost oglaševanja), III, 12: 7–9.
 • Preložnik, Marija (2019): Za zdravje otrok in mladostnikov. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXI, 82: 21-22.
 • Premrl, Marta (2003): Ne moreš zaspati, mali Medo? V: Vzgoja (Izkušnje), V, 20: 49.
 • Premrl, Marta (2005): Graditev medsebojnih povezav. V: Vzgoja (Izkušnje), VII, 25: 45.
 • Premrl, Marta (2010): Inteligentna čustva v tretjem razredu. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XII, 47: 25–27.
 • Premrl, Marta (2012): Vzgoja za praznovanje. V: Vzgoja (Izkušnje), XIV, 56: 43–45.
 • Premrl, Marta (2014): Mihaela. V: Vzgoja (Starši), XVI, 61: 38–39.
 • Premrl, Marta (2016): Sloveniji za 25 let. V: Vzgoja (Izkušnje), XVIII, 70: 45–46.
 • Premrl, Marta (2023): Skozi prostor in čas. V: Vzgoja (Vzgojni načrt), XXV, 97: 33–35.
 • Premrl, Marta (2023): Moje glavno poslanstvo in sreča je družina. V: Vzgoja (Naš pogovor), XXV, 98: 19–22.
 • Prijatelj, Alenka (2021): Govor ob slovesu dr. Marka Kremžarja. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXIII, 91: 27.
 • Prikeržnik, Anita (2005): Samoocenjevanje in učni uspeh. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), VII, 27: 21–22.
 • Primožič, Tanja (2022): Čuječnost doma in v razredu. V: Vzgoja (Starši), XXIV, 94: 30–31.
 • Primožič, Tanja (2024): Zgodnje učenje tujega jezika. V: Vzgoja (Starši), XXVI, 101: 36–37.
 • Primožič, Tina (2005): Interdisciplinarno učenje. V: Vzgoja (Izkušnje), VII, 25: 46–47.
 • Primožič, Pia (2007): Moja izkušnja v Domu Janeza Levca. V: Vzgoja (Prostovoljno delo), IX, 34: 34.
 • Prinčič, Maja (2018): Prostovoljstvo v Centru za družine Mirenski Grad. V: Vzgoja (Področja vzgoje), XX, 80: 40-41.
 • Pristavec, Sonja (2002): Biti razrednik. V: Vzgoja (Razredništvo), IV, 15: 31–32.
 • Prosen, Jerneja (1999): Iz seminarske naloge o družini. V: Vzgoja (Starši), I, 2: 25.
 • Puc Mačukat, Maša (2019): Transmaščobne kisline v prehrani otrok. V: Vzgoja (Starši), XXI, 84: 35-36.
 • Pucelj, Vesna; Jeriček Klanšček, Helena (2012): Kako mladostniki doživljajo šolo. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIV, 55: 30-31.
 • Pucer, Sonja (2004): Intervju z ministrom. V: Vzgoja (Izkušnje), VI, 23: 41–42.
 • Pucer, Sonja; Matej Pavlič (2006): Drugačna razredna ura. V: Vzgoja (Razredništvo), VIII, 30: 32.
 • Pungente, John (2000): Medijsko opismenjevanje v kanadskih šolah. V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za medije), II, 8: 17–18.
 • Pungertnik, Sonja (2003): Skrb za slepe in slabovidne. V: Vzgoja (V žarišču: Različne poti), V, 18: 8–10.
 • Pungertnik, Sonja (2003): Dileme naše šole: Pogovor z dr. Hubertom Požarnikom. V: Vzgoja (Naš pogovor), V, 19: 18–21.
 • Pungertnik, Sonja (2007): Ni uspešne ustanove brez ustvarjalnih posameznikov. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 33: 23–24.
 • Pungertnik, Sonja (2007): Otrok v duši se ni postaral. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 34: 21.
 • Pungertnik, Sonja (2007): Duša slovenskega življenja na avstrijskem Koroškem. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 35: 16–17.
 • Pungertnik, Sonja (2007): Nikoli ni prepozno. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 36: 25.
 • Pungertnik, Sonja (2008): Znanje je kot hrana. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 37: 43–44.
 • Pungertnik, Sonja (2008): Imeti rad tisto, kar je v človeku posebno. V: Vzgoja (Izkušnje), X, 38: 45–46.
 • Pungertnik, Sonja (2008): Največja vrednota je družina. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), X, 40: 24–25.
 • Pungertnik, Sonja (2015): Pravice so zapisane v stvarstvu in v ljubezni. V: Vzgoja (V žarišču: Človekove pravice in družina), XVII, 66: 23.
 • Pureber, Savica (2010): Otrok, žrtev nasilja v družini. V: Vzgoja (Starši), XII, 46: 35–36.
 • Purger, Matej (2021): Od informacije do interpretacije. V: Vzgoja (V žarišču: Razmislek o šolanju na daljavo), XXIII, 90: 11-12.
 • Pust, Monja (2008): Dodana vrednost v razredu. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), X, 39: 24–25.
 • Pust, Monja (2011): Vrednote se niso izgubile. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIII, 50: 25–26.
 • Pušnik, Dragica (2002): Učitelj in osebnostna rast. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IV, 13: 23–24.
 • Pušnik, Mojca (2001): Vloge razrednika. V: Vzgoja (V žarišču: Razredništvo), III, 9: 12–13.
 • Pušnik, Sonja (1999): Podarimo drug drugemu svojo drugačnost. V: Vzgoja (Izkušnje), I, 2: 41–42.