Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Navodila za pisanje člankov

Revija Vzgoja izhaja štirikrat letno: marec, junij, september, december. Prispevke sprejemamo celo leto. Po prejemu ga pregledamo v uredništvu in vam sporočimo kako bo z objavo. V žarišču je določena tema izpostavljena, ostale rubrike so stalne in prispevki v njih niso vezani na temo žarišča. Objavo članka lahko uveljavljate pri napredovanju. Nenaročenih člankov ne honoriramo.

 1. Besedilo pošljite po e-pošti, ob tem navedite svoj točen naslov, e-naslov ter telefonsko številko, na katero ste dosegljivi. 
 2. Dolžina članka naj bo med 6000 do 9000 znaki (s presledki).
 3. Zaželeno je, da avtor napiše 2-3 stavke povzetka besedila, ki ga objavimo kot uvod v članek (pod naslovom).
 4. V besedilu uporabite enojni narekovaj, če je ena beseda v prenesenem pomenu ali v pogovornem jeziku, npr. 'špilati', in dvojnega, če gre za dobesedni navedek: npr. "Čestitam vam," piše gospa v pismu uredništvu.
 5. VELIKIH ČRK za poudarjanje določenih misli raje ne uporabljajte. Bolje je krepki in poševni tisk.
 6. Velikost črk naj bo 12, pisava Times New Roman CE.
 7. Ime in priimek avtorja napišite pred naslovom, za naslov in podnaslove uporabite krepki tisk in različne velikosti črk (odvisno od pomembnosti naslova oz. podnaslova).
 8. Zaželena je fotografija avtorja. Če imate fotografije, katerih vsebina je povezana s člankom, jih pošljite preko e-pošte oz. kanala za pošiljanje večjih dokumentov (Wetransfer ipd.). Pomembno je, da so fotografije dovolj dobre - dovolj visoke ločljivosti (vsaj 1 MB).
 9. Navajanje literature:
 • Med besedilom: ko gre za opisno navajanje besedila, v oklepaju navedite priimek avtorja, leto, če je potrebno tudi strani, za oklepajem sledi pika: npr. (Pediček, 1995: 45-48). Ko navajate dobesedno, je poleg priimka in letnice navedba strani obvezna.
 • Na koncu besedila: dosledno navedite vso literaturo, ki ste jo pri pisanju uporabili. V primeru je zapisano navajanje besedil iz revije, zbornika in knjige:
  • Iz revije: Žontar, Melita; Rode, Nino (2001): Prostovoljci pri delu z zasvojenimi. V: Socialno delo. Letnik 6, št. 40, str. 355-361.
  • Iz zbornika: Žontar, Melita (1999): Predstavitev Centra za odvisnost Kranj in vloga prostovoljcev v njem. V: Samec, Tatjana (ur.) (1999): 2. slovenski kongres prostovoljcev. Zbornik prispevkov. Slovenska filantropija, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, str. 51-54.
  • Iz knjige: Ramovš, Jože (1983): Boj za življenje družine. Zdravljenje alkoholizma in urejanje neskladne družine. Celje: Mohorjeva družba.

  Hvala in uspešno pri pisanju!