Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Navodila za pisanje člankov

Revija Vzgoja izhaja štirikrat letno: marec, junij, september, december. Prispevke sprejemamo celo leto. Po prejemu ga pregledamo v uredništvu in vam sporočimo kako bo z objavo. V žarišču je določena tema izpostavljena, ostale rubrike so stalne in prispevki v njih niso vezani na temo žarišča.

Objavo članka lahko uveljavljate pri napredovanju. Člankov ne honoriramo. Že objavljenih prispevkov ali prispevkov, ki so v preverjanju pri drugi reviji, ne sprejemamo v objavo.

 1. Besedilo pošljite po e-pošti (revija.vzgoja@gmail.com), ob tem navedite svoj točen naslov, e-naslov ter telefonsko številko, na katero ste dosegljivi. 
 2. Dolžina članka naj bo med 6.000 do 9.000 znaki (s presledki).
 3. Naslov naj bo kratek, jasen in sporočilen. Podnaslov je lahko daljši (če je potreben). Če je potrebno in smiselno, ima lahko besedilo več podnaslovov.
 4. Velikost črk naj bo 12, pisava Times New Roman CE.
 5. Zaželeno je, da avtor napiše 2-3 stavke povzetka besedila, ki ga objavimo kot uvod v članek (pod naslovom).
 6. V besedilu uporabite enojni narekovaj, če je ena beseda v prenesenem pomenu ali v pogovornem jeziku, npr. 'špilati', in dvojnega, če gre za dobesedni navedek: npr. "Čestitam vam," piše gospa v pismu uredništvu.
 7. VELIKIH ČRK za poudarjanje določenih misli raje ne uporabljajte. Bolje je krepki in poševni tisk.
 8. Zaželena je fotografija avtorja, ni pa nujna.
 9. Če imate fotografije, katerih vsebina je povezana s člankom, jih pošljite preko e-pošte oz. kanala za pošiljanje večjih dokumentov (Wetransfer ipd.) samostojno, v .jpg formatu. Pomembno je, da so fotografije dovolj dobre - dovolj visoke ločljivosti (vsaj 1 MB).
 10. Za jezikovni pregled člankov poskrbimo na uredništvu. Če so spremembe vsebinske, jih podamo v vpogled avtorju.
 11. Navajanje literature:
 • Med besedilom: ko gre za opisno navajanje besedila, v oklepaju navedite priimek avtorja, leto, če je potrebno tudi strani, za oklepajem sledi pika: npr. (Pediček, 1995: 45-48). Ko navajate dobesedno, je poleg priimka in letnice navedba strani obvezna.
 • Na koncu besedila: dosledno navedite vso literaturo, ki ste jo pri pisanju uporabili. V primeru je zapisano navajanje besedil iz revije, zbornika in knjige:

-> Iz revije:

Kham, Boris (2015a): Posredovanje znanja prinaša odgovornost. Pogovor z dr. Edvardom Kobalom. V: Vzgoja, letnik XVII, št. 67, str. 30–33.

-> Iz zbornika:

Korošec, Marjana (2019): Slovenka sem, Slovenka bom ostala. V: Ašič, Erika (ured.) (2019): Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Zbornik. Ljubljana: Društvo katoliških pedagogov Slovenije, str. 53–59. [Elektronski vir]. Dostopno na: www.dkps.si/fileadmin/user_upload/MK_2019_zbornik.pdf.

-> Iz knjige:

Jerebic, Drago; Jerebic, Sara (2017): Bližina osrečuje. Celje: Mohorjeva družba.

-> S spleta: 

Zavod RS za šolstvo (2013): Aktivno državljanstvo in domovina: Opis projekta. Pridobljeno 25. 7. 2019 s spletne strani: www.zrss.si/projektiess/gradiva/Projekt12_Opis-projekta.pdf.

12. Hkrati s pošiljanjem članka pošljite tudi obrazec Prijavnica prispevka (pdf, word). Obrazec izpolnite, podpišete, skenirate in pošljete po e-pošti (revija.vzgoja@gmail.com) ali po navadni pošti na naslov uredništva (Vzgoja, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana).

 

Hvala in uspešno pri pisanju!