Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

Počitniško varstvo Srčna dežela

Srčna dežela je počitniško varstvo otrok, ki v okviru DKPS poteka že četrtič. Varstvo je namenjeno osnovnošolskim otrokom od 1. do 5. razreda, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, mladostnikom do 18. leta starosti, če gre za osebe s posebnimi potrebami in tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.

Program je zasnovan v prepletu glasbenih, gledaliških, likovnih in gibalnih (športnih, plesnih) aktivnosti. Skupaj z otroki se obišče tudi dve javni ustanovi/instituciji. Ob zaključku posameznega tedna (v petek) z otroki pripravimo prijeten zaključek, kamor povabimo starše in vam predstavimo vtise našega tedna v Srčni deželi.

Obseg: Počitniško varstvo poteka 3 tedne. Posamezen otrok je lahko vključen v največ 2 tedna varstva.

Lokacija izvajanja: Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana

Tedni izvajanja:

  •  28. 6. - 2. 7. 2021
  •  5. 7. - 9. 7. 2021
  •  12. 7. - 16. 7. 2021

Cena: 32 €/ teden/ otroka. Za otroke iz socialno ogroženih družin je udeležba brezplačna (potrebno je dokazilo - npr. CSD, ki ga pošljite na dkps.seminarji@gmail.com).

Posebnosti: ob prijavi je potrebno navesti morebitne posebnosti otroka (posebne potrebe, prehrana in diete). Za upoštevanje posebne prehrane nam boste morali poslati dokazilo (od zdravnika, specialista) na dkps.seminarji@gmail.com.

Spletna prijavnica: Prijavnica je na voljo na tej strani. Starši otrok iz socialno ogroženih družin nam lahko svojo prijavo posredujete tudi drugače (telefon, e-mail, osebno v pisarni).


PODATKI ZA PLAČILO:

Sklic: 00 9025

Nakazilo na transakcijski račun:
DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (DKPS)
Rožna ulica 2
1000   LJUBLJANA
SLOVENIJA
IBAN: SI56 6100 0000 9750 496, Delavska hranilnica d. d.

S pripisom: Ime in priimek otrok/a* za počitniško varstvo


V primeru, da bo prijav več, kot je prostih mest, bomo sprejemali po vrstnem redu potrjenih prijav (z izjemo otrok iz socialno ogroženih družin, ki imajo pri prijavah zagotovljena določena mesta).

V času epidemije ravnamo v skladu z ukrepi, ki jih predpisuje vlada RS (nošnja mask, razkuževanje rok, morebitno delo v manjših skupinah).

­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srčna dežela

Prijava na počitniško varstvo