Človek, ki le nase misli in v vsem išče le svoj dobiček, ne more biti srečen. Če hočeš živeti za sebe, živi za druge!

Seneka

Počitniško varstvo Srčna dežela 2022

 

Spletne prijave so odprte.

 

DKPS že peto leto zapored v mesecu juliju organizira počitniško varstvo Srčna dežela. Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda, ki imajo stalno prebivališče na območju MO Ljubljana, pa tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in obiskujejo ljubljanske osnovne šole. 

Program je zasnovan v prepletu zelo raznolikih aktivnosti - od glasbenih, gledaliških, likovnih delavnic do športnih aktivnosti. Skupaj z otroki se obišče tudi dve javni ustanovi/instituciji. Vsako leto ustvarjalci izberemo temo oz. rdečo nit, ki ji aktivnosti sledijo.Letos so to ČUSTVA.

 

OPIS PROGRAMA: 

Program Srčna dežela je počitniški program za osnovnošolske otroke od prvega do petega razreda, s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana. Program zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa otrok preko prostočasnih, športno-gibalnih, glasbenih in ustvarjalnih aktivnosti. Te aktivnosti bomo zapolnili z vsebinami, katerih rdeča nit bodo čustva. Preko različnih interaktivnih metod, ki so primerne starosti otrok (npr. igra, gibanje, ustvarjanje, pogovarjane, opazovanje), bomo predstavili osnovna spoznanja o čustvih, naravo in smisel čustev, kaj pomeni čustvena pismenost oz. nepismenost v praktičnem življenju. Ker čustva zaznavamo preko lastnega telesa, bodo aktivnosti razvedrilne, športno-gibalne in ustvarjalne. Z udeleženci Srčne dežele bomo s pomočjo zgodbe/pripovedi na zanimiv način obdelali posamezno čustvo. Spregovorili bomo o enostavnih in sestavljenih čustvih: veselje, jeza, strah, žalost, sram, krivda, ponos in ljubezen.

Spoznavali bomo, kaj določeno čustvo pomeni, kdaj se pojavi, kako ga doživljamo, s katerimi čustvi ga lahko zamenjamo, katera druga čustva so povezana z obravnavanim čustvom, kako se ujamemo v začaran krog in kako lahko izstopimo iz njega.

Posamezen dan varstva bo razdeljen na tri sklope:

1. sklop: delavnice namenjene spoznavnemu vidiku;

2. sklop: gibanje;

3. sklop: ustvarjalne delavnice (likovno-ustvarjalno področje, glasbeno področje).

V program bodo vključene različne prostočasne, športno-gibalne, ustvarjalne in raziskovalne dejavnosti, npr.: pripovedovanje zgodbe,
izrazni ples, športno-gibalne igre na prostem, igre zaupanja, bansi, socialne igre, igre vlog, ustvarjanje z različnimi materiali in tehnikami
itd. Ob izvajanju vaj se bodo otroci ob zavedanju telesnih občutij in zaznavanju okolice (vpliv skupinske dinamike) učili biti v siku s seboj,
obenem pa se bodo razvedrili. Z obiskom dveh ustanov (ustanovi za zdaj ostajata še skrivnost) bodo udeleženci tudi po strokovnejši plati spoznavali čustva, soočenje s čustvi in na sproščen način ozavestili doživljanje sebe. Udeležba na Srčni deželi bo prispevala k bolj kakovostnemu preživljanju prostega časa med poletnimi počitnicami. Duhovnost ni del programa!

 

OBSEG:

Počitniško varstvo poteka 3 tedne. Varstvo poteka med 7.00 in 16.00 uro. Posamezni otrok se lahko počitniškega varstva udeleži največ dva tedna. Termini so naslednji:

  • 4.7 - 8. 7. 2022,
  • 11.7 - 15. 7. 2022,
  • 18.7 - 22. 7. 2022.

 

LOKACIJA:

Počitniško varstvo izvajamo na Rožni ulici 2 v Ljubljani.

 

PRISPEVEK:

Prispevek znaša 30 eur/teden/otroka. V ceno je poleg vseh aktivnosti vključena tudi hrana (kosilo in dve malici).

Za otroke iz socialno ogroženih družin je udeležba BREZPLAČNA (potrebno je dokazilo (npr. CSD), ki ga pošljete na e-mail srcna.dezela@gmail.com).

 

Za več informacij nam lahko pišete na e-naslov srcna.dezela@gmail.com. Izvedbo počitniškega varstva podpira in sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Srčna dežela - OBRAZEC ZA SPLETNO PRIJAVO

Prijava na počitniško varstvo