Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Prepričajmo v minuti (Elevator pitch)

Cilj seminarja je spoznati pravila kratkega govornega nastopa, usvojiti načela jedrnate predstavitve, se seznaniti s primeri učinkovitih minutnih nastopov, uspešno prenesti v prakso teoretična spoznanja o prepričljivosti govorca v različnih govornih položajih ter na osnovi analize in samoanalize izboljšati svojo prepričljivost.

Trajanje seminarja: 8 ur (2 x 4h)

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: do 15

Izvedba: Preko spleta, 13. in 15. 2. 2024 (pop), prijave do: 3. 2. 2024

Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala

Cena: 142 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 120,13 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Vtisi udeležencev preteklih seminarjev

Seminar Prepričajmo v minuti (Elevator pitch), 14. in 16. 2. 2023

Kako v 30 sekundah pritegniti poslušalce in povedati bistvo?

14. udeležencev se je na seminarju Elevator pitch - Prepričajmo v minuti, 14. in 16. 2. 2023 preko zooma, preizkušalo kako so dobri v tem in kako se še izboljšati. Seminar je vodila mag. Hedvika Dermol Hvala. V okviru DKPS, smo seminar izpeljali prvič. Zanimanje je bilo veliko.

Naj vas besede udeležencev prepričajo, da se nam prihodnjič pridružite tudi vi.

 

»Pohvalim predavateljico in celotno izvedbo predavanja. Vzdušje v skupini je bilo prijetno. »

»Seminar mi bo zelo koristil. Veliko praktičnega dela in takojšne povratne informacije. Majhna skupina.«

»Seminar priporočam zaradi kakovostne izvedbe, predvsem pa predavateljice, ki je strokovna in zna motivirati udeležence programa.«

»Na seminarju so podana jasna, učinkovita navodila, kako izboljšati svoj javni ali tudi zasebni nastop. Navodila so v pomoč tudi pri podajanju osnovnih informacij sodelavcu, nadrejenemu, komurkoli. »

»Odlično izpeljan seminar. Prednost je tudi majhno število udeležencev.«

»Konkretno delo z zelo malo teorije...«

__

"Všeč mi je bila razgibanost, praktične vaje."

"Seminar priporočam, ker je praktično naravnan."

"Kakovostno predavanje, odlična predavateljica ..."

"Veliko prakse in malo teorije."

"Seminar priporočam, ker prinaša veliko praktičnih znanj, ki nam pri delu zelo koristijo."

"Veliko se naučiš v kratkem času."

"Na seminarju pridobiš veliko izkustvenega znanja."

"Všeč mi je bilo Igranje vlog."

"Prejela sem veliko dobrih nasvetov glede javnega nastopanja in pozitivnih vzpodbud."

"Namen vsakega govora je, da pustiš sled."