Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Nekaj člankov in prispevkov, ki so jih ob različnih priložnostih o nas objavili mediji

Nekaj člankov in prispevkov, ki so jih ob različnih priložnostih o nas objavili mediji:

Več člankov in prispevkov v lahko najdete tudi v kolumni. oziroma pri posameznih dogodkih.