Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

W

  • Walter, Monika (2016): Odločam se in sprejemam odgovornost za svoje odločitve. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVIII, 71: 27-28.
  • Weilguny, Marko (2017): Naš specifičen pedagoški pristop. Pogovor z dr. Romanom Globokarjem. V: Vzgoja (Naš pogovor), XIX, 76: 21-22.
  • Weiss Maja (2007): Pomen pripravništva za učitelja začetnika. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 34: 22–23.