Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

W

  • Walter, Monika (2016): Odločam se in sprejemam odgovornost za svoje odločitve. V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVIII, 71: 27-28.
  • Weilguny, Marko (2017): Naš specifičen pedagoški pristop. Pogovor z dr. Romanom Globokarjem. V: Vzgoja (Naš pogovor), XIX, 76: 21-22.
  • Weilguny, Marko (2021): Vzgoja je dejanje upanja. V: Vzgoja (V Žarišču: Globalni pogled), XXIII, 92: 13-14.
  • Weilguny, Tina (2022): Kalokagathia. V: Vzgoja (V Žarišču: Kultura in lepo), XXIV, 95: 11-13.
  • Weiss Maja (2007): Pomen pripravništva za učitelja začetnika. V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), IX, 34: 22–23.