Družina je toliko bolj trdna in zdrava, kolikor so družinski člani sposobni uskladiti svoje družinske funkcije z danostmi drugih članov družine.

Elisabeth Lukas

...

 • Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju (2013). V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja značaja), XV, 60: 3.
 • Izjave o vzgoji (1999). V: Vzgoja (V žarišču), I, 1: 5–6.
 • Izjava: Središčni pomen vzgoje (1999). V: Vzgoja (V žarišču: Mladi in njihov svet: med utopijo in resničnostjo), II, 2: 5.
 • Izjava: Krepimo vzgojno moč družine (2000). V: Vzgoja (V žarišču: Prihodnost družine), II, 6: 10–11.
 • Izjava: Širjenje obzorij (2000). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), II, 8: 34–35.
 • Izjava COMECE (2001). V: Vzgoja (V žarišču: Vzgoja za demokracijo), III, 10: 24–25.
 • Iz življenja v šoli: Alkohol v šoli (2011). V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIII, 49: 36–37.
 • Iz življenja v šoli: Zabava med poukom (2011). V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIII, 50: 29.
 • Iz življenja v šoli: Umazan omet (2011): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIII, 51: 35–36.
 • Iz življenja v šoli: Komentirati, nasprotovati, molčati? (2012): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIV, 53: 32.
 • Iz življenja v šoli: Moje telo je nedotakljivo (2012): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIV, 54: 27.
 • Iz življenja v šoli: Računalnik v šoli (2012): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIV, 55: 32.
 • Iz življenja v šoli: Razvajenost (2012): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XIV, 56: 31.
 • Iz življenja v šoli: Nasilje ali nenasilje (2013): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XV, 57: 34.
 • Iz življenja v šoli: Ko opazimo nasilje doma (2013): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XV, 58: 33.
 • Iz življenja v šoli: Kaj je bolje za otroka (2013): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XV, 59: 35.
 • Iz življenja v šoli: Neprimerna knjiga (2013): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XV, 60: 31.
 • Iz življenja v šoli: Samopodoba razreda (2014): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVI, 61: 36.
 • Iz življenja v šoli: Počitnice (2014): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVI, 62: 32.
 • Iz življenja v šoli: Vsak začetek je nov izziv. (2014): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVI, 63: 31.
 • Iz življenja v šoli: Obdarovanje. (2014): V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XVI, 64: 37.
 • Kritično branje oglasov (2001). V: Vzgoja (V žarišču: Etičnost oglaševanja), III, 12: 3–4.
 • Manifest: Svetovni gospodarski etos (2011). V: Vzgoja (Razvijanje etične kulture), XIII, 49: 15–17.
 • Načela trajnostne družbe (2010). V: Vzgoja (V žarišču: Trajnostna družba), XII, 46: 9–10.
 • Nova osnovna šola in nov vrtec (2014): V: Vzgoja (Vzgojna področja), XVI, 63: 39-40.
 • Odlomki iz monografije o Francu Pedičku (2013). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XV, 57: 27-28.
 • Odlomki iz monografije o Francu Pedičku (2013). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XV, 58: 28.
 • Odlomki iz monografije o Francu PedičkuFranc Pediček in šolsko svetovalno delo (2013). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XV, 59: 31.
 • Odlomki iz monografije o Francu PedičkuFranc Pediček in antropologija (2013). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XV, 60: 22.
 • Odprto pismo: Odgovor na potrebe umirajočih je sočutje, ljubezen, prisotnost. V: Vzgoja, XXI, 82: 45.
 • Pismo Deklice z Rastočo knjigo. V: Vzgoja, XXII, 86: 30.
 • Pozitivno v obdobju epidemije - dijaki. V: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 7.
 • Pozitivno v obdobju epidemije - petošolci. V: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 14.
 • Pozitivno v obdobju epidemije - študenti. V: Vzgoja (V žarišču: Kriza – kje najdemo moč in upanje), XXIII, 89: 20.
 • Slovenski oglaševalski kodeks (2001). V: Vzgoja (V žarišču: Etičnost oglaševanja), III, 12: 10–15.
 • Slovenski Pestalozzi: Anton Martin Slomšek (1999). V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), I, 3: 34–35.
 • Spor med učiteljem in učencem (2010). V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XII, 46: 31–32.
 • Spor pri pouku glasbe (2010). V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XII, 47: 30.
 • Spor pri športni vzgoji (2010). V: Vzgoja (Razredništvo in vzgojni načrt), XII, 48: 31–32.
 • Sporočilo za javnost: Življenje se začne s spočetjem (2012). V: Vzgoja (V žarišču: Boj za življenje), XIV, 53: 5.
 • Učiteljica: Sama sem bila nemočna (2023). V Vzgoja (Biti vzgojitelj), XXV, 97:27.
 • V spomin: dr. Peter Vencelj (2017): V: Vzgoja (Biti vzgojitelj), XIX, 73: 28-29.
 • Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora (1999). V: Vzgoja (Izkušnje), I, 2: 43–44.