Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Uspešna komunikacija s starši v težjih situacijah

Na seminarju se bomo naučili, kako pristopati v težkih situacijah, da bomo iz njih vsi udeleženi odšli močnejši. Udeleženci bodo spoznali celostni pogled in zavestno komunikacijo v korist mladih - s pomočjo 4-faktorskega modela v kombinaciji z dvema postulatoma komunikacije TCI (Theme Centered Interaction, avtorice RCI Ruth Cohn Institute International) ter namige za dodatne veščine, kot so aktivno poslušanje in nenasilna komunikacija. Vzgojitelj oz. učitelj je nemalokrat postavljen v težko situacijo, ko mora o težavah z otroki spregovoriti z njihovimi starši. Takrat se pri učiteljih pojavi strah in negotovost, pri starših pa občutek razdraženosti, razočaranja, kar se lahko stopnjuje v nesporazume in konflikte. Seminar bo udeležencem pomagal take situacije narediti obvladljive in celo v korist vseh udeležencev

Cilji programa:

  • Zavedati se, da je bistvo vzgojnega poslanstva v celostnem pogledu na otroka in da smo za to odgovorni vzgojitelji in učitelji.
  • Udeleženci spoznajo 4 faktorski model TCI (Theme Centered Interaction) psihoterapevtke, gestaltterapevtke in reformpedagoginje Ruth Cohn, ki je ustvarjala v ZDA in Nemčiji. S pomočjo teh 4 faktorjev (JAZ, MI, PREDMET, OKOLIŠČINE) bomo lahko s potrebno distanco do konfliktnega potenciala komunikacijo pogledali na sledeče vidike komunikacije: kaj je tema pogovora (faktor PREDMET), kaj je stališče komunikacijskega partnerja, kaj ga skrbi, od kod izhaja ... in seveda tudi, katere so moje izkušnje, ki me vodijo v pogovoru, kaj je zame izziv, v čem sem uspešen (faktor JAZ). Ko pomislimo na komunikacijsko interakcijo, govorimo o faktorju MI, ki opisuje medsebojni odnos, morda obstoja tudi že kakšna komunikacijska navada ... Vse to pa se dogaja v nekem okviru (faktor OKOLIŠČINE), to so okvirni zunanji pogoji, ki vplivajo neposredno ali posredno na komunikacijo, kot na primer atmosfera okolja, čas, ki ga imamo za pogovor, zakoni, ...
  • Udeleženci spoznajo in vadijo, kako zavestno izkoristimo te 4 faktorje za pripravo, vodenje in analizo komunikacije, ker je njihovo ravnovesje osnova uspešne komunikacije, še toliko bolj v težjih, morda tudi konfliktnih situacijah.
  • Pogledali bomo tudi na Cohnino sporočilo v obliki dveh postulatov. Prvi pravi, da je komunikacija bolj uspešna, če se zavedamo samega sebe in znamo odgovorno pogledati vase in okoli sebe ter se odgovorno odločamo (biti "chairperson"). Drugi postulat pravi, da imajo motnje vedno prednost, saj se nič ne zgodi slučajno; vse ima svoj smisel in vsaka motnja služi razvoju.
  • Dotaknili se bomo aktivnega poslušanja in nenasilne komunikacije; Ruth Cohn je dodala svojemu sporočilu, ki nam služi kot strokovni model in kot način življenjske drže, nekaj pomožnih smernic komunikacije, ki jih najdemo tudi v omenjenih tehnikah. V 8ih urah bomo lahko dobili impulze in kratke povezave s temi temami, za globlje učenje bi potrebovali več časa.
  • S pomočjo novega znanja in izkušenj se bomo učili preprečevati stisko, stres, občutek nemoči ter izgorelost in duševne težave učiteljev in vzgojiteljev.

Metode dela:

  • Spoznavanje 4-faktorskega modela TCI v kombinaciji z dvema postulatoma komunikacije TCI (predavanje, vaje)
  • Praktične smernice za uspešno komunikacijo (predavanje, vaje)
  • Zavesten pogled nase, vodenje samega sebe in odgovornost do drugega (predavanje, vaje)

Strokovni delavci bodo na podlagi novih vsebin, skupne izmenjave ter samorefleksije pridobili znanje, kako na celostni način povezati teoretično znanje in svojo osebnost ter zavestno komunicirati v korist otroka tudi v težjih situacijah. Vsebine, ki jih bodo udeleženci pridobili na seminarju, so uporabne pri vseh predmetih poučevanja in na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Vedno gre namreč za interakcijo med učitelji/vzgojitelji, učenci, starši, tudi med sodelavci. Za uspešno komunikacijo v teh odnosih, predvsem v odnosu s starši, bodo udeleženci na tem seminarju pridobili veliko strokovnega znanja ter tudi izkušenj.

25. oktobra 2023 smo prisluhnili predavanju na to temo. Da se boste lažje odločili za udeležbo na seminarju, si preberite zapishttps://www.dkps.si/drustvo/obmocne-skupnosti/ljubljana#c1149

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Profesorji, učitelji, vzgojitelji, svetovalci, ravnatelji in drugi zainteresirani posamezniki

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: do 20 udeležencev

VodiNatalija Hormuth in Erika Ašič

Izvedba: Ljubljana, 1. 2. 2025, prijave do: 24. 1. 2025

Cena:  110€ (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 88,70€).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar: Uspešna komunikacija s starši v težjih situacijah

Prijava seminarji