Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Vpliv nosečnosti, poroda in prvih treh let življenja na otrokov kasnejši razvoj

Udeleženci se seznanijo z nevrološko osnovo razvoja otrokovega govora, pozornosti, vedénja, intelektualnih sposobnosti, čustvovanja, samostojnosti. Razjasnimo ovire v otrokovem nevrološkem razvoju, ki se kažejo kot razvojne, učne ali vedenjske motnje, ter vpliv dejavnikov sodobne družbe na razvoj otrok ter porast odklonov v njihovem razvoju.

Trajanje seminarja: 8 ur

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem), staršem in drugim posameznikom.

Izvajamo ga za posameznike, zaključene skupine in šolske zbornice. Obseg in vsebino prilagodimo željam in potrebam slušateljev.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vodi: Marjeta Krejči Hrastar

Izvedba: Ljubljana, 7. 12. 2024, prijave do: 29. 11. 2024

Cena: 120 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 108,05€).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

 

Prijava na seminar: Vpliv nosečnosti, poroda in prvih treh let življenja na otrokov kasnejši razvoj

Prijava seminarji

Kaj menijo udeleženci o seminarju

- V vrtcih se srečujemo z vedno večjim številom otrok s posebnimi potrebami. Na seminarju sem dobila v pogled iz kje izhajajo težave in kako lahko pomagamo otroku in usmerimo starše.

- Spoznanje, da se temelji razvoja vsakega postavijo človeka že pri spočetju in v nosečnosti, potem pa se samo nadgrajujejo.

- Spoznanje, da je veliko težav, ki jih srečujem pri delu ali doma povezanih z neustrezno integriranimi refleksi, z neustreznimi odzivi do otrok v prvih letih. Še pomembneje pa je, da lahko glede tega kaj naredimo in informacije na koga se lahko obrnemo.

- Dobila sem odgovore, s katerimi sem prišla na predavanje, slišane stvari so obogatile moje znanje.

- Všeč mi je bilo sproščeno vzdušje, uglašen odnos predavateljice z nami, dobila sem ogromno novih informacij in vaj, ki jih bom lahko že v ponedeljek uporabila pri svojem delu.

- Zelo cenim konkretne primere, podane na izobraževanju, in izmenjavo informacij.

- Tema me je pritegnila, čeprav sta otroka že velika. Dobila sem odgovore na posamezna vprašanja, otroka bom sedaj lažje razumela v njunih težavah, odzivih in vedenju.

- Predavanje je bilo zelo uporabno. Spoznala sem pomembnost znanj o refleksih in integraciji.

- Seminar bi vsekakor priporočila drugim, ker sem izvedela toliko koristnih informacij, ki mi bodo v pomoč pri delu in osebnem življenju.

- Super seminar. Všeč mi je bilo, da smo skupaj preizkusili vaje in se dotaknili praktičnih primerov. Najbolj me je navdušilo povezovanje simptomov z vzroki in načinom vedenja ter pomoč z vajami pri tem.