Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Zgodovina Slomškovih priznanj

Prva Slomškova priznanja so bila podeljena 24. septembra 2005. Prejeli so jih:

 • p. mag. Silvo Šinkovec
 • Francka Umek
 • Marija Žabjek

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2005.


letu 2006 so priznanja prejeli:

 • p. dr. Alojz Bratina
 • Marjeta Brence
 • dr. Justin Stanovnik

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2006.


letu 2007 so priznanja prejeli:

 • mag. Jožica Dolenšek
 • Jelka Repenšek
 • Miha Herman
V letu 2007 je bil prvič podeljen tudi naziv častnega člana DKPS, ki ga je prejel dr. Franc Pediček.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2007.


letu 2008 so priznanja prejeli:

 • Maja Aleksandra Antić
 • Alojz Košir
 • dr. Marija Sraka
Naziv častnega člana je v letu 2008 prejela dr. Angelca Žerovnik.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2008 in prejetje naziva častna članica.


letu 2009 so priznanja prejeli:

 • Jože Bertoncelj
 • dr. Peter Vencelj
 • Božena Vesel
Naziv častnega člana je v letu 2009 prejel dr. Janko Čar.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2009.


letu 2010 so priznanja prejeli:

 • Marija Šavli
 • Magdalena Jarc
 • Marjan Peneš
Naziv častnega člana v letu 2010 je prejela Berta Golob.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2010.


letu 2011 so priznanja prejeli:

 • Stanislav Pirnat
 • Boris Kham
 • dr. Ivan Rojnik
Naziv častnega člana v letu 2011 je prejel Marjan Žveglič.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2011.


letu 2012 so priznanja prejeli:

 • dr. Jana Kalin
 • Martina Hafnar
 • Anica Benčina
Naziv častnega člana v letu 2012 je prejel Jože Mlakar.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2012 in prejetje naziva častni član.


letu 2013 so priznanja prejeli:

 • Irena Snoj
 • mag. Ludvik Mihelič
 • s. Magdalena Cimerlajt
Naziv častnega člana v letu 2013 je prejel dr. Alojzij Slavko Snoj.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2013.


letu 2014 so priznanja prejeli:

 • Helena Kregar
 • dr. Miroslav Gomboc
Naziv častnega člana v letu 2014 je posthumno prejel Bogdan Žorž.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2014.


letu 2015 so priznanja prejeli:

 • Slavka Janša
 • Jože Kurinčič
 • msgr. Jože Pegan
Naziv častnega člana v letu 2015 je prejel dr. Andrej Capuder.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2015.


letu 2016 so priznanja prejeli:

 • s. mag. Brigita Zelič
 • Nada Žgur
 • mag. Darja Silan
Naziv častnega člana v letu 2016 je prejel dr. Hubert Požarnik.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2016.


letu 2017 so priznanja prejeli:

 • Anica Nahtigal
 • Marija Glinšek
 • s. Darjana Toman
Naziv častnega člana v letu 2017 je prejela Slavica Navinšek.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2017.


letu 2018 so priznanja prejeli:

 • ddr. Stanko Gerjolj
 • Anamarija Štimec
 • Irena Zevnik
Naziv častnega člana v letu 2018 je prejel Bogomil Jakopič.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2018.


V letu 2019 so priznanja prejeli:

 • Janja Lajevec
 • dr. Vinko Potočnik
 • Martina Koman, prof.

Naziv častnega člana v letu 2019 je prejel dr. Janko Kos

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2019.


V letu 2020 so priznanja prejeli:

 • s. Rebeka Kenda
 • mag. Alojz Grahor
 • Ines Štular

Naziv častnega člana v letu 2020 je prejel dr. Kajetan Gantar.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2020.


V letu 2021 so priznanja prejeli:

 • Erika Ašič
 • s. Ema Alič
 • Marija Pisk
Naziv častne članice v letu 2021 je prejela ddr. Barica Marentič Požarnik.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2021.


V letu 2022 so priznanja prejeli:

 • Marija Prikeržnik
 • Anka Savelli Gaser
 • Albin Vrabič

Naziv častnega člana v letu 2022 je prejel Valentin Inzko.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2022.


V letu 2023 so priznanja prejeli:

 • Dragica Motik
 • Leon Kernel
 • s. Emanuela Žerdin

Naziv častnega člana v letu 2023 sta prejela zakonca ddr. Verena Vidrih Perko in dr. Andrej Perko.

Utemeljtev prejetih prizanj za leto 2023.

Fotografije nagrajencev