Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija refleksov MNRI®, 6. in 7. september 2024

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija refleksov