Govori o odsotnih in povedal ti bom, kdo si.

francoski pregovor

Kongres SIESC 2000 in 2004

Ob začetku novega tisočletja, leta 2000, smo prvič organizirali mednarodni kongres SIESC v Ljubljani. Vsebino kongresa smo združili pod naslov: Naš čas, mladi, njihovi straši in učitelji. Vsako prizadevanje učitelja – tako na izobraževalnem kot na vzgojnem področju – izhaja in mora upoštevati značilnosti časa, v katerem živimo. Skupaj smo iskali načine sobivanja v različnosti naših jezikov, narodnosti in kultur. Skupaj smo iskali pot, kako biti dober učitelj in vzgojitelj mladostnikom v njihovem najbolj občutljivem obdobju odraščanja, dober strokovnjak na svojem predmetnem področju ter sogovornik kolegom in staršem. Ponovno smo se ustavili pred vprašanjem, od kod naj učitelj črpa moč in navdih za svoje delovanje.

Kongres je udeležence navdušil. Zato so nam zaupali, da smo leta 2004 organizirali jubilejni 50. kongres, ki je bil v Mariboru. Na tem kongresu, z naslovom Izstopajoči učenci: izziv za učitelja, smo se s predavatelji vprašali: kdo so izstopajoči učenci? Tisti, ki prekašajo svoje vrstnike v znanju, sposobnostih? Tisti, ki jih prekašajo v povzročanju nemira in problemov? Tisti, ki so nekaj posebnega v svojem molku in zaprtosti vase? Tisti, ki nikoli ne povzročajo težav, jih je pa v razredu običajno zelo veliko? Koliko obrazov imajo izstopajoči? In koliko življenjskih zgodb nosijo ti obrazi s seboj? So tudi izstopajoči učenci lahko »lepi, kot zvezde na nebu«. Skušali smo si razjasniti njihove potrebe in značilnosti, se učili sprejemati njihovo drugačnost, se te drugačnosti razveseliti in morda odkriti načine, kako vsakega od teh posameznikov vključiti v vzgojno-izobraževalni proces z vsemi značilnostmi njihove osebnosti, darov, sposobnosti, značajev, življenjskih zgodb.

Na obeh kongresih sta izšla zbornika s prispevki predavateljev.