Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Vzgoja za ljubezen do domovine

Mednarodna konferenca

Spodbudimo učitelje, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa razvijajo državljanske kompetence, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja, nekaterih stališč in vrednot, spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven odnos do domovine in države.

Trajanje: 8 ur

Ciljna skupina: Profesorji, učitelji, vzgojitelji, pedagogi, ravnatelji ter drugi zainteresirani posamezniki.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Izvedba:

Radlje ob Dravi, 23. 11. 2019

Vodijo: Branka Roškar, dr. Silvo Šinkovec, ddr. Verena Perko, gostje iz Avstrije, Poljske in Iraka

Strokovni posveti

Društvo katoliških pedagogov Slovenije je do sedaj organiziralo naslednje odmevnejše strokovne posvete:

  • 2004: Slomšek kot izziv za poslanstvo sodobnega vzgojitelja
  • 2005: Etičnost pedagoškega dela
  • 2009: Dober učitelj dobro vzgaja
  • 2010: Življenje in delo prof. dr. Franca Pedička
  • 2011: Razvijanje etične kulture v šolstvu