Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Za našo ustanovo želimo naročiti revijo Vzgoja

Naročilo letne naročnine na revijo Vzgoja za pravne osebe

Podatki o naročniku