Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo je večplasten proces. Pomembna razsežnost tega procesa je zavest in odnos posameznika do sebe in drugih, do naroda in države. Zelo pomembna prvina te razsežnosti pa je tudi ljubezen do svojega naroda, države in domovine.

Prepričani smo, da veliko učiteljev, vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev s svojim delom ozaveščajo in vzpodbujajo mlade k aktivnemu državljanstvu, vendar vedno potrebujejo preverjanje lastnih pedagoških postopkov. Prav zato smo se v Društvu katoliških pedagogov Slovenije odločili, da organiziramo mednarodno konferenco

Vzgoja za ljubezen do domovine in države.

Pripravili smo že štiri konference:

V pripravi je že peta mednarodna konferenca (5 MK), ki bo 18. novembra 2023.

Mednarodno konferenco v letu 2023 smo naslovili

JEZIK KOT TEMELJ NARODNE IDENTITETE

Vabimo vas, da se konference udeležite ter prisluhnete zanimivim vsebinam. Vabljeni tudi k soustvarjanju vsebine konference s svojim izvirnim strokovnim prispevkom, ki je lahko teoretične narave ali pa primer iz prakse. Prispevek boste predstavili v eni od skupin, objavljen pa bo tudi v e-zborniku.

Udeleženci s pisnim prispevkom in predstavitvijo prejmejo potrdilo v skladu s pravilnikom o napredovanju.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Strokovni članki bodo objavljeni v e-zborniku.

Vabilo na mednarodno konferenco 2023.

Prijava za avtorje prispevkov do 5. 7. 2023.

Prijava za ostale udeležence do 6. 11. 2023.

Več informacij.