Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Pohodi in peš romanja

Odkar smo A. M. Slomška razglasili za zavetnika učiteljev, smo pričeli v DKPS pripravljati posebno obliko strokovnih ekskurzij, ki so obenem neke vrste romanja. Skupaj z Društvom prijateljev Slomškove poti smo načrtovali peš romanje po t. i. Slomškovi poti, ki povezuje nekatere življenjske postaje bl. Slomška in je razpeta med Bizeljskim in Novo Cerkvijo pri Vojniku. Potem ko smo pričeli s praznovanji Slomškovega dne, ob njegovem godu 24. septembra, smo zadnjo soboto v avgustu nekaj let zapored organizirali tovrstno peš romanje. V zadnjih letih je organizirano kot večdnevno peš romanje na začetku poletnih počitnic.

Na vseh teh romanjih in ekskurzijah smo popotniki še bolj začutili Slomškov neizmerni duhovni, kulturni, narodno-buditeljski in pedagoški dar. Bogastvo tako doživetih trenutkov nam more biti vzpodbuda v včasih težkem in sivem vsakdanjiku.

Pretekli enodnevni pohodi

 • 2005: Slom – Žička kartuzija in Maribor – Šentandraž na Koroškem
 • 2006: Bizeljsko – Svete gore ob Sotli
 • 2007: Žička kartuzija – Frankolovo
 • 2008: kulturna pot Trubar-Levstik-Stritar
 • 2009: Dobrna – Nova Cerkev

V letu 2010 pa smo enodnevni pohod zamenjali za Dan prijateljstva.

Pretekla večdnevna romanja

 • 2008: St. Andraž na Koroškem - Maribor
 • 2009: Bizeljsko - Kalobje
 • 2010: Celje - Maribor
 • 2011: Celovec - Št. Andraž (galerija)
 • 2012: Celje - Završe (galerija)
 • 2013: Mozirje - Celovec
 • 2014: Celovec – Bled (galerija)
 • 2015: Bled - Stična (galerija)
 • 2016: Celovec - Salzburg (galerija)
 • 2017: Stična - Šentjernej (galerija)