Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok

Seminar združuje tako teoretične kot praktične pristope.

Včasih je bil odstotek otrok s posebnimi potrebami na oddelek majhen, danes pa se delež veča in včasih celo presega polovico oddelka. V zadnjih letih so oddelki, ki so specializirani za otroke s posebnimi potrebami, čedalje bolj polni in postajajo prostorsko premajhni. Pogosto je povpraševanje večje kot ponudba.

Možgani otrok so zaradi preobsežnega učnega načrta v šolah, pretirano vodenih dejavnosti v predšolskem obdobju in prevelikih pričakovanj staršev preobremenjeni s stresnimi hormoni. Posledice se kažejo v vse večjem nemiru otrok, odkrenljivi pozornosti, znakih avtističnega spektra in simptomatiki čustvene anksioznosti otrok. Število otrok, ki brez zdravil sploh ne more vstopati v učni proces, strmo narašča. Poleg otrok, ki motijo vzgojni in učni proces, predstavljajo največji problem otroci, ki so na videz pridni, sledijo učnim in razvojnim zahtevam, znotraj njih pa prihaja do velike količine stresnih hormonov in posledično psihosomatike. Otroci tožijo, da jih boli trebuh, glava, se slabo počutijo, v šolo in vrtec hodijo s podočnjaki …

V rednem programu sta na urniku le dve do tri ure športa, kar je premalo za razvoj naših otrok. Gibanje je namreč ključno za učenje.

Visokošolski pedagoški programi pred leti niso podali določenih znanj, ki bi pomagala pri razumevanju in obvladovanju stanja, ki ga v razredu učitelji doživljate danes, zato vam ponujamo sledeče vsebine, z vedenjem, da nimamo čarobne paličice za izničenje vseh težav. Ponujamo le orodja, s katerimi si lahko močno olajšate vaš proces dela.

Vsi zunanji simptomi, ki nam pomagajo otroke prepoznati in usmeriti v procese dodatne strokovne pomoči, so pokazatelji neadekvatnega možganskega delovanja teh otrok. Kako vstopati v rekonstrukcijo otrokovih možganskih povezav, je polje novejše svetovne znanosti, saj svetovna statistika zaznava alarmanten porast nevroloških odstopanj v razvoju otroške populacije. Možgani otroka se razvijajo v stopnjah in so hierarhično organizirani. To pomeni, da so višje miselne funkcije kot so govor, spomin, pozornost, koncentracija, sposobnost branja, regulacija vedenja, čustev itd., odvisne od nižjih možganskih struktur, ki jih sooblikuje otrokovo gibanje, igra in socialno okolje.

Namen seminarja  je predstavitev znanj in tehnik, kako pozitivno vplivati na nižje možganske strukture, preko katerih se izboljšuje delovanje višjih miselnih funkcij, kar otrokom omogoča celosten razvojni napredek. Seminar je učinkovit pri premiku iz obravnave simptomatike v vstopanje v nevrološke temelje. S seminarja boste odšli z novimi uvidi in novimi orodji za lažje delo v razredu.

Ne iščemo primankljajev - podprimo otroka.

Vsebine seminarja:

  • Učinkovita razlaga možganskega delovanja otrok
  • Prepoznavanje otroka v stresu (fight - flight - freeze)?
  • Načini pristopanja k otroku v stresu
  • Kako z nemotiviranimi
  • Agresivnost - od kod prihaja in kako si pomagamo?
  • Kaj pa vpliv ekranov?
  • Enostavne vaje za povečanje koncentracije in povečanje pomnjenja
  • Ciljani sklopi gibalnih aktivnosti (glava, trup, roke, noge, oči) za integriranje refleksov in za izboljšanje delovanja otrokovega  telesnega sistema
  • Način uporabe gibalnih aktivnosti pri individualnem delu z otroki s posebnimi potrebami (DSP)
  • Način uporabe gibalnih aktivnosti skozi igro

Seminar bo združeval tako teoretične kot praktične pristope. Udeleženci bodo vključeni v praktične delavnice, pri katerih se bodo priučili vstopanja v možgansko delovanje preko gibanja, zato priporočamo čim bolj udobna oblačila. Udeleženci naj si zagotovijo zadostno količino pitne vode tekom celega dne, saj so izvajanja gibalnih aktivnosti velik potrošnik vode.

Trajanje seminarja: 8 ur (1 dan)

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen profesorjem, učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom, socialnim pedagogom, logopedom, socialnim delavcem, psihologom, ravnateljem ter tudi staršem in vsem zainteresiranim.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

VoditaMarjeta Krejči Hrastar in Tatjana Jakovljević

Izvedba: Ljubljana (oz preko spleta, v primeru zaostritev razmer), PRESTAVLJEN TERMIN na 23. 4.2022, prijave do: 14. 4. 2022 (prej, 23. 10. 2021)

Cena95,00 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 86,46 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Seminar Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok

Prijava seminarji