Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Želim podariti revijo Vzgoja

Podarite revijo Vzgoja

Moji podatki / podatki o plačniku
Podatki o prejemniku