Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Kongres SIESC 2014 - Poročilo

Ponedeljek, 28. 7. 2014: Strokovna ekskurzija na Notranjski kras

Če smo v dneh kongresa naše goste morda v čemerkoli razočarali, smo vtis zagotovo popolnoma popravili s ponedeljkovo ekskurzijo na Notranjsko, ki jo je vodil naš član, mag. Ludvik Mihelič.

Avtobus je bil poln, jutranji dež v Kranju in Ljubljani pa nas ni ravno navdušil. A ob vstopu na Kras se je počasi pokazalo sonce, Ludvik pa je gostom pripravil bogat nabor zanimivih podatkov o Slovenji, njeni zgodovini in ljudeh, zato udeležencem na poti gotovo ni bilo dolgčas. Pred vhodom v Škocjanske jame smo pripravili kratko pogostitev z odličnim Kregarjevim jabolčnim štrudlom in kavo, zato se je vzdušje še izboljšalo. Ob 11h smo se spustili v čarobni podzemni svet. Skozenj smo hodili v tišini, ki so jo prekinjali le vzdihi občudovanja ob dimenzijah, oblikah in zanimivostih pojavov in tvorb. Nepozabno lepo, tudi za oči nekoga, ki je jame že večkrat obiskal.

Sledil je povratek proti Cerknici v Dolenjo vas, kjer smo imeli ob 14h v cerkvici sv. Volbenka sveto mašo. Glasba, zvesta spremljevalka SIESC-a, je bila spet čudovita, zanjo je poskrbela skupina Cantate Domino iz Kočevja, ki nam je ob koncu pripravila še kratek koncert slovenskih pesmi. Od ganjenosti se je utrnila marsikatera solza poslušalcev. Spet nepozabno lepo. Absolutno najokusnejše doživetje dneva pa je bilo kosilo na kmečkem turizmu Kontraband v Dolenji vasi.

Sledila je še pot mimo Cerknice, Starega trga in Loža do gradu Snežnik. Obisk enega redkih ohranjenih in čudovito obnovljenih gradov na Slovenskem je bila za goste dodaten pogled v zgodovino male Slovenije, ki so jo spoznavali na tem kongresu. Tudi Snežnik je dodal enega od vtisov, ki je bil enak prejšnjim: nepozabno lepo!

Povratek v Kranj je vsem nudil možnost podoživljanja vseh lepot dneva. Pomenil pa je tudi slovo od ljudi, ki smo skupaj preživeli preteklih pet dni SIESC-a, delili svoj čas, razmišljanje, spoznanja in izkušnje. »Nasvidenje naslednje poletje v Rimu«, je bil ob prisrčnem stisku rok s starimi in mnogimi novimi prijatelji najpogostejši vzklik.

»Da, srečno, evropski prijatelji, živite vse leto od lepot, ki ste jih doživeli v Sloveniji.«

Lepota -  ne le umetnosti, tudi narave in sočloveka - naj oblikuje vašo duhovnost in vam vsem pomaga pri vzgoji sebe, tistim, ki smo še v šoli pa tudi pri vzgoji tistih, ki so nam zaupani.

Nedelja, 27. 7. 2014: Povzetek kongresa in poročilo o SIESC-u

Nedelja je zadnji delovni dan kongresa. Začnemo ga z nedeljsko sv. mašo na Zlatem polju, ki na nas in na obiskovalce iz Evrope naredi močan vtis. Cerkev je namreč polna, ljudsko petje ubrano in jasno, somaševanje vseh, tudi SIESC-ovih duhovnikov, pa je bogoslužje naredilo globoko in doživeto.

Sledilo je poročanje predstavnikov delavnic o vsem, kar je bilo v pogovorih poudarjeno, izpostavljeno, pomembno za prihodnost Evrope, šolstva, vloge učiteljev. Povzetki delavnic bodo dostopni na naši in SIESC-ovi spletni strani.

Zaključno srečanje vseh udeležencev in predstavitev zaključkov 59. kongresa je bilo ob 15h.

Delovni del kongresa je bil s tem srečanjem končan.

Sobota, 26. 7. 2014: Literatura

Dan posvečamo literaturi. Začenjamo ga s sv. mašo v cerkvi župnijski cerkvi sv. Modesta.

Uvodno predavanje Rojstvo zgodbe ima dr. Andrej Capuder. Predavanje poteka v francoščini.

To, o čemer govori, je zgodba, pripoved, morda esej o nastajanju zgodbe skozi človekovo življenje, skozi zgodovino, v sprehodu skozi sporočilo velikih del in velikih umetnikov besede: od zgodb Svetega pisma do Petrarkove Božanske komedije, s pomočjo renesančnega Rabelaisa in njegove Gargantue in Pantagruela in Cervantesovega Don Kihota. Kogar zanima predavateljev duhoviti, gibki sprehod skozi nastajanje zgodb v svetovni literaturi,  naj si prebere predavanje v našem zborniku. Zame osebno pa je najlepše sporočilo predavanja tale misel: »Zgodbam ne moreš priti naproti s plosko dušo, s tako, ki ni oprostorjena navznoter.« ... »Druge pomoči ni: če ni vere, ni zgodbe! Razum je tu samo oproda, ki drži streme svojemu vitezu. Ta pa gleda v oči svoji Dami, svoji ljubezni.« (Zbornik SIESC 2014, str. 83)

Drugo predavanje Vloga učitelja v procesu učenja skozi duhovnost, umetnost in vzgojo, je na temelju svojih bogatih pedagoških izkušenj pripravila Jana Ozimek, profesorica slovenskega jezika in literature na Gimnaziji Vič. Poezijo sta nam predstavila dijaka 2. letnika – bralec Jakob Barbo in flavtiska Manca Dolinar.  Prabeseda pesnika Vladimirja Truhlarja, je pokazala predavateljičin globok odnos do poezije in literature, ki ju ima za svoje orodje pri prebujanju notranjega sveta dijakov. Predstavila nam je  svoje dosežke in različne pristope pri poučevanju: učitelj je aktivni ustvarjalec in oblikovalec kulturnega dogajanja v šoli, vsebinsko oblikovanje posebnih ur v okviru pouka, h katerim povabi zunanje sodelavce in strokovnjake glede na obravnavano temo, medpredmetno sodelovanje in učenje s pomočjo izdelave časopisa ali revije o temi literarnega dela. V delavnicah smo največ pozornosti posvetili prav raznolikim oblikam dela v razredu. Z veliko pozornosti in občudovanja so o predstavljenem delu govorili tudi gostje.

Dodam naj še dve iskrici s pogovora v angleški skupini: » Toliko novega sem slišala, komaj čakam, da se začne pouk, da vse to preizkusim«, je navdušeno povedal profesorica jezikov s Švedske.  In misel profesorja zgodovine iz Dunaja: »Literaturo je treba brati, brati in poslušati, sama bo oblikovala duhovni svet mladega človeka.«

Posebna delavnica je bila pripravljena za francoske udeležence: doc. dr.  Meta Lah, docentka za specialno didaktiko francoščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, je pripravila delavnico ustvarjalnega pisanja zgodbe v francoščini, v kateri so se zabavali in se naučili stvari, ki jih niti izkušeni učitelji niso poznali.

V vseh skupinah je bi izražena tudi skupna skrb: mladi so polni notranjega nemira, ker živijo v nemiru sveta. Kako ustvariti tišino, v kateri bodo sposobni poslušati in slišati? Vsi smo poudarili tudi velik pomen kulturnih prireditev na šoli, ki jih pripravljajo učenci, saj se pri tem sami usposabljajo in hkrati oblikujejo kulturno vzdušje na šoli.

Udeležencem smo za popoldanski čas pripravili več možnosti: naš Raphael je ponudil delavnico o  prostoru za izvedbo kvalitetnega poučevanja, manjša skupina je obiskala Brezje, večina udeležencev pa si je izbrala obisk Ljubljane in ostalih okoliških mest.

Petek, 25. 7. 2014: Umetnost

Dan posvečamo pomenu likovne umetnosti skozi sporočilo p. Marka I. Rupnika.

Dan začenjamo s sv. mašo v cerkvi župnijski cerkvi sv. Modesta. Zaradi predavatelja, ki bo gost šele popoldne v Ljubljani, dan obrnemo na glavo in ga začnemo z delavnicami. Vsaka jezikovna skupina se zbere v svojem prostoru pri ogledu filma Barve ljubezni. Gledamo v tišini, spoštljivo, med ogledom se utrne tudi kaka solza pretresenemu gledalcu  zaradi pripovedi ljudi o povojnih dogodkih v Kočevskem Rogu ali zaradi ganjenosti nad lepoto nastajajočih detajlov v mozaikih. Molk vlada v skupinah še nekaj čas po ogledu filma. Sporočilo je močno, zato v skupinah le počasi in previdno nizamo misli: najprej o vtisu, ki ga je na nas naredil film, nato o možnostih ustvarjanja v šoli in o duhovnosti, ki se poraja v učiteljih, nato morda tudi kdaj v učencih. To, kar je bilo članom naše, angleške skupine najbolj sporočilno, je: črna kreda, ki v roki p. Rupnika zariše črte na steno,je temelj, osnova za nastanek bleščečega mozaika. V črnini krede smo prepoznali temo zgodovinskih dogodkov v Rogu, trpljenja polno življenje bolnikov, romarjev v Lurd, Fatimo ... V lesku nastalega mozaika smo prepoznavali upanje, vabilo v lepoto. A pot gre preko umetnikovih rok, ki so vsak dan udeležene v sveti maši – torej preko Jezusa, njegovega križa in vstajenja. »Pretvorba oglja v diamant je možna z veliko, ogromno dodane energije,« je ugotovil eden od udeležencev, seveda kemik, a v pogovoru so še mnogi uporabili ta podatek.

Predavanje p. Rupnika se začne ob 15h v cerkvi na Žalah v Ljubljani. Za vse udeležence SIESC-a poteka v italijanščini. Marsikdo od udeležencev kongresa se je prvič srečal z mozaiki kot vrsto sakralne umetnosti, očarani so bili že nad mozaikom v cerkvi sv. Modesta v Kranju, tu na Žalah pa ravno tako.

Ob 16h se pred cerkvijo zbere precej Slovencev, ki najprej prisluhnemo dr. Damjanu Prelovšku in njegovi zanimivi predstavitvi  življenja in dela Jožeta Plečnika, arhitekta, ki je zaznamoval arhitekturo v evropskih prestolnicah, v Ljubljani in tudi na Žalah. Dr. Prelovšek nato odpelje SIESC-ovo skupino na ogled Plečnikove Ljubljane in cerkve v Šiški. Slovenska skupina pa je skoraj popolnoma napolnila cerkev na Žalah in poslušala p. Rupnika, ki je razlagal duhovne dimenzije svoje vere in povezanosti z Gospodom skoraj bolj kot samo umetnost in sporočilo mozaikov. Vsi smo bili presenečeni, da se sredi julija v Ljubljani lahko zbere toliko poslušalcev in ljubiteljev umetnosti, mislim pa, da so bili nad tem najbolj presenečeni naši evropski gostje.

Drugi delovni dan SIESC-a je torej dobil močan pečat lepote, ki odseva iz mozaikov p. Rupnika.

Četrtek, 24. 7. 2014: Glasba

Dan začenjamo s  sv. mašo v cerkvi na Zlatem Polju. Prvi dan kongresa je bil posvečen glasbi. Predavanje prof. Helene Fojkar Zupančič z naslovom  Glasba je nihanje strune, vpete med zemljo in nebom je navdušilo vse udeležence. Glasbo je predstavila kot univerzalni jezik stvarstva. V naših šolah nima ustreznega mesta ne v številu ur ne v izobrazbenih normah učiteljev, v šoli se ne poje in ne razvija dovolj odnosa do te umetnosti. Predstavila je poučevanje in vlogo glasbe na ŠKG v Ljubljani, kjer je dirigentka vrsti vokalnim glasbenim skupinam. V posnetkih smo si ogledali nekaj koncertnih točk teh skupin. Predavanje si lahko ogledate tukaj.

Delavnice so potekale v 5 jezikovnih skupinah. Pogovarjali smo se o vlogi glasbe v šolah držav udeležencev, o izkušnjah, ki jih imamo kot učitelji, o vplivu glasbe na intelektualne, čustvene in duhovne potenciale mladih, ki se ukvarjajo z glasbo. Iz skupine slovenskih udeležencev se je seveda oglasila ubrana pesem!

Po kosilu je sledil ogled mesta Kranj. Vodila ga je dolgoletna predstavnica Slovenije v SIESCU, prof. Marjeta Brence. V mestni hiši nas je pozdravil podžupan Kranja in nam zaželel veliko uspeha pri vzgoji mladih generacij v poštene in odgovorne državljane. Sledil je ogled Kranjskih rovov, Mestega muzeja v gradu Khisselstein, večerja pri Starem Mayerju in koncert klasične glasbe dveh mladih virtuozov Matica Dolenca na kitari in Oksane Peceny na violini, ki smo ga uživali v atriju Pavšlarjeve hiše.

Čudovito popoldne in večer je zaključil še sprejem v župnišču s kozarcem vina in prigrizkom za lahko noč, ki so ga za SIESC pripravili Marjeta Brence, domači župnik in člani kranjske območne skupnosti DKPS. Vsem hvala za čudovit program in gostoljubnost!

Sreda, 23. 7. 2014: Začetek kongresa

V popoldanskih urah so udeleženci prihajali v Dijaški in študentski dom Kranj, se nastanili, si že ogledali mesto, našli stare prijatelje in se veselili ponovnih srečanj z njimi.

Ob 18h je bila v župnijski cerkvi Sv. Modesta na Zlatem polju uvodna sv. maša. Ob somaševanju z duhovnikoma iz Italije in Romunije je maševal naš duhovni asistent p. Šinkovec. Posvetili smo jo kongresu, njegovemu srečnemu in uspešnemu poteku. Mozaik p. Rupnika nam je predstavila dr. Vanja Kiswarday, pozdravil pa nas je domači župnik Erik Švigelj.

Ob 20h se je s svečano otvoritvijo začel 59. kongres SIESC. Glasbeni uvod so pripravili mladi pevci iz Velesovega, ki so v čarobnem vzdušju s svečkami zapeli dve koralni skladbi. Pozdravni nagovor je imela predsednica društva ga. Marija Žabjek. V nagovoru je predstavila priprave, vsebino in naša pričakovanja. Umetnost je pot do duhovnosti, ta pa pomaga vzgajati in živeti v sožitju z ljudmi in z Bogom. Predsednik SIESC-a g. Wolfgang Rank je pozdravil udeležence, ki so prišli iz 9 držav: Avstrije, BiH, Francije, Italije, Nemčije, Španije, Švedske, Romunije, Srbije in seveda Slovenije. Iz sicer rednih udeleženk Poljske, Češke, Slovaške in Hrvaške letos žal naših prijateljev ni bilo. G. Rank je prebral pozdrave vseh, ki niso mogli priti v Kranj. Rezultat dvodnevnega zasedanja Conseila SIESC-a je tudi sprememba v vodstvu: predsednik ostaja g. Rank, tudi sekretarka ostaja ista, novi pa sta podpredsednici.

Zapisala: Helena Kregar