Česa bi se lotili, če bi vedeli, da vam ne more spodleteti?

Robert Schuller

Galerija Slomškov dan 2021 (25. september 2021)

Fotografije 2021 (avtor: Jože Potrpin)

Fotografije 2021 (avtor: Alojz Kačičnik)