Če si ljubezen, si eno veliko srce, si nekdo, ki prinaša iskrenost, toplino, smeh, mir, spoštovanje, pozornost, svobodo, življenje …

Erika Ašič

Intervizija za strokovne delavce (NOVO)

Cilj seminarja je opolnomočenje učiteljev in vzgojiteljev za reševanje izzivov v razredu ter dilem v odnosih (z otroki, s sodelavci, s starši, z vodstvenimi delavci, z okoljem). Izhodišče za delo so konkretni primeru udeležencev.

Trajanje seminarja: 16 ur (1 x mesečno po 2 šolski uri)

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen učiteljem, vzgojiteljem

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju veljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 12 (do zasedbe prostih mest)

Vodita: Darja Barborič Vesel

Izvedba: Preko spleta, 5. 10. 2022 – 24. 6. 2023, prijave do: 28. 9. 2022

Cena: 101 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 50,99 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.