Imejte na široko odprta vsa vrata, vratca in okna pa tudi srce, da bi lahko vselej in neovirano prišlo k vam srčno prijateljstvo in resnična, prava, topla človeška ljubezen.

Julius Kugy

Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Kar učenec prinaša s seboj v svojem intimnem psihološkem svetu, pomembno vpliva na odnos z ostalimi učenci in učitelji. Odgovornost za odnos pa je vselej na strani odraslega/učitelja, s tem pa tudi iskanje načinov, ki bodo otroka opolnomočili, da bo kljub slabim izkušnjam uspel napredovati v srečnejšega posameznika.

Vsebina seminarja:

 • Razvojne posebnosti otroka
 • Otrok v stiski
 • Oblikovanje kakovostnega stika
 • Prekinitve kontakta, prisebnost, prisotnost
 • Med vzrokom in posledico nemirnih otrok
 • Senčni otroci
 • Podpora strokovnim delavcem
 • Viri notranje moči

Program:

A) Razred v luči teorije polja, vloga in avtoriteta učitelja. Otrok v stiski: izvori motečega vedenja glede na motnjo, reakcije učencev, odzivi učiteljev, delo z motečimi, pozornost na 'nevidne' učence.

B) Travma in posledice travmatskih izkušenj: fizični, čustveni, socialno-vedenjski znaki.

C) Veščine vzpostavljanja kakovostnega stika v odnosih, poznavanje prekinitev kontakta ter: pristnost, spoštovanje, prisotnost, empatija v odnosu, monološki, dialoški dialog.

Č) Ključi do sprememb, tri oblike meja, ki jih moramo upoštevati v odnosu z drugim. Veščine postavljanja meja pri delu z otroki.

D) Tehnike reševanja problemov in samorefleksija strokovnega delavca

Trajanje seminarja: 8 ur (1 dan)

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen vsem pedagoškim delavcem (profesorjem, razrednikom, šolskim svetovalnim delavcem, ravnateljem).

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

VodiJulija Pelc

Izvedba: Ljubljana (oz preko spleta, v primeru zaostritev razmer), 29. 1. 2022, prijave do: 21. 1. 2022

Število udeležencev: 30

Cena65,00 € (cena za prijavljene preko sistema Katis - z dovoljenjem ravnatelja znaša 56,95 €).

V primeru odjave zaračunamo stroške obdelave v procentni vrednosti seminarja: 3 do 6 dni prej - 20%, 1 do 2 dni prej - 50%, na dan seminarja oz. brez vnaprejšnje odjave - 100%.

Za pridobitev potrdila, ki ga lahko uveljavljate kot strokovni pedagoški delavci, svetujemo, da se na seminar prijavite preko sistema Katis, ki omogoča najenostavnejšo pot do pridobitve potrdila.

Prijava na seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci

Prijava seminarji

Vtisi s seminarja

 

23. 1. 2021 smo izvedli seminar Moteči, nevidni in travmatizirani učenci. Poglejte zakaj udeleženci priporočajo seminar vsem strokovnim delavcem:

 
 • Ker na seminarju dobiš znanje in praktične napotke. 
 
 
 • Ker je velik doprinos k razmišljanju o ravnanju in delovanju na osebnem življenju kot v praksi. 
 
 
 • Zelo strokovno in odlično izvedeno predavanje. Vsekakor tema, ki je zelo aktualna za vse delavce v vzgoji in izobraževanju ter vse tiste, ki se ukvarjajo z otroki. 
 
 
 • Zanimiv seminar s polno konkretnimi primeri.
 
 
 • Sproščena razlaga "težke" teme, podkrepljene s primeri
 
 
 • Ker so čustva del našega vsakdanjega življenja. Razumevanje, prepoznavanje in ravnanje z njimi pa nam pomagajo pri ravnanju v različnih situqcijah.
 
 
 • Pridobitev novih znanj in pristopov
 
 
 • Da se opolnomočimo pri svojem delu, in da bo na konkretnih primerih, zgledih prikazane različne situacije in napotki.
 
 
 • Ker so bili primeri iz prakse zelo nazorno prikazani, razloženi.
 
 
 • Ker je seminar zanimiv, odpira aktualne teme, ki se tičejo vseh nas.
 
 
 • Odlična organizacija, strokovnost predavateljice, možnost aktivnega sodelovanja.
 
 
 • Odlična predavateljica, vedno aktualna tema in uporabni nasveti.
 
 
 • Nova obzorja - nov pogled
 
 
 • Zaradi koristnih informacij, ki smo jih dobili.
 
 
 • Zaradi kvalitete vsebine ter podajanja informacij.
 
 
 • Ker  je bil seminar zelo zanimiv, vsebinsko bogat, koristen za vsakodnevno delo v šoli.
 
 
 • Pridobila sem veliko novega znanja, všeč mi je bila tudi izkustvena naravnanost seminarja, kljub temu da je potekal preko Zooma. Hkrati se počutim bolj opolnomočeno za svoje delo.
 
 
 • Ker je Julija Pelc neverjetna predavateljica, z ogromno znanja in širine in neverjetno energijo in umirjenostjo. 
 
 
 • Znanje povezano s tematiko nasilja, zlorab, samomorov ... je pomembno znanje za vse, ki delamo z otroki.
 
 
 • Zanimivo predvsem za sodelavce, ki delajo v razredu.
 
 
 • Zaradi pridobljenih praktičnih nasvetov.