Besede so kot čebele: pikajo in prinašajo med.

švicarski pregovor

Nevrotaktilna integracija

Nevrotaktilna integracija MNRI® po metodi dr. Masgutove

Nevrotaktilna integracija je osnovna tehnika MNRI (Masgutova nevro senzo motorna refleksna integracija) metode.

Cilj nevrotaktilne integracije je preko kože optimizirati možgansko deblo, sprostiti obrambne reflekse in v celotnem sistemu spodbuditi varnost, iz katere izhaja zaupanje, zdrav razvoj in pravo delovanje ter odzivanje našega telesa.

Nevrotaktilna integracija:

 • uravnava in integrira 9 kožnih receptorjev,
 • izboljša razvoj in delovanje možganov,
 • izboljša proprioceptivno zaznavanje,
 • pospešuje nevro-senzo-motorično integracijo,
 • izboljšuje hipo in hipersenzitivnost,
 • omogoča, da dotik sprejemamo kot nekaj varnega, spoštljivega in ljubečega,
 • je osnova za pozitivne spremembe v razvoju in procesu življenja in učenja.

Kot zelo učinkovito tehniko taktilno integracijo pri otrocih priporočamo za pomoč pri sledečih izzivih:

 • težave s pozornostjo in koncentracijo (ADD/ADHD),
 • šibka senzorična integracija,
 • avtizem, Aspergerjev sindrom,
 • cerebralna paraliza,
 • govorno – jezikovne težave,
 • specifične učne težave,
 • različni razvojni zaostanki.

Omenjene težave imajo velikokrat vzrok v neintegriranosti kožnih receptorjev. Neintegrirani kožni receptorji pa so lahko vzrok za neintegrirane primarne reflekse, ki pa se kažejo v zgoraj omenjenih simptomih.

Otroci s posebnimi potrebami pogosto slabo uravnavajo taktilne občutke. Hipersenzitiven (preveč občutljiv) otrok se bo na dotik lahko odzval z umikom na tipni dražljaj, zavračal bo določena oblačila, se izogibal določenim materialom ter finim motoričnim aktivnostim. Kadar je občutek za tip pomanjkljiv, lahko otrok išče prekomerne stimulacije in ima visok prag tolerance za bolečino. Otroci, ki se rodijo s pomanjkljivim zaznavanjem tipnih dražljajev, ne prejemajo učinkovitih informacij preko kože. Zato se ne počutijo varne, pogosto jih je strah v neznanih in učnih situacijah in se jim zato izogibajo.

Iz našega učnega okolja so že pred leti izrinili dotik kot nezaželeno dejanje. Otroci pa za svoj razvoj nujno potrebujejo dotik, saj se možgani le preko zadostnega števila impulzov preko kože lahko zdravo razvijajo.

Preko nevrotaktilne integracije lahko otrokom zagotovimo zdravo zaznavo, optimalen razvoj kože, pomiritev perifernega in centralnega živčnega sistema, kar je ključno za otrokov razvoj in napredek.

(daljši prispevek o tem je objavljen v marčevski reviji Vzgoja, 2019, št. 81, str. 41-42)

Trajanje seminarja: 20 ur (2 dni)

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen specialnim pedagogom, socialnim pedagogom, logopedom, socialnim delavcem, psihologom, učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem, staršem, medicinskim sestram, babicam in vsem zainteresiranim profesorjem.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

VodiMarjeta Krejči Hrastar

Cena: 381 €

Izvedba

Ljubljana, Zavod sv. Stanislava,  4. -5.  junij 2021; prijave do 21. 5. oz. do zasedenosti

Seminar se izvaja v slovenskem jeziku.

Ker je seminar mednarodno veljaven, se je potrebno nujno prijaviti tudi preko MNRI® mednarodne strani https://masgutovamethod.com/events. Tam se logirate in prijavite na datum izvajanja v Sloveniji. Po izvedenem seminarju boste na taisti strani izpolnjevali evalvacijo in pridobili mednarodni certifikat o udeležbi. (Prijavnica na mednarodni spletni strani bo na voljo v nekaj dneh)

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija MNRI®

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija

Uspešno smo izvedli seminar Nevrotaktilne integracije MNRI®

V septembru (11. -12. 9. 2020) se je zbralo 25 udeleženk, ki so tekom dveh dni prejemale znanje tehnik MNRI® s strani predavateljice Marjete Krejči Hrastar. Vzdušje na seminarju je bilo intenzivno, ustvarjalno in nadvse vedoželjno!

Pa naj spregovorijo fotografije!

Smo 1. v Evropi, ki po C-19 izvajamo seminar Nevrotaktilne integracije MNRI

Po pripravah dan prej je bilo vse nared: mape z gradivom, novi plakati, terapevtske mize in seveda - maske in razkužila 😷

Udeleženci danes (27. 6. 2020) zadovoljni pridobivajo novo znanje ...