Če ukaz vaše vesti pride v spor z ukazom predstojnika, morate ubogati svojo vest.

Tomaž Akvinski

Nevrotaktilna integracija

Nevrotaktilna integracija MNRI® po metodi dr. Masgutove

Nevrotaktilna integracija je osnovna tehnika MNRI (Masgutova nevro senzo motorna refleksna integracija) metode.

Cilj nevrotaktilne integracije je preko kože optimizirati možgansko deblo, sprostiti obrambne reflekse in v celotnem sistemu spodbuditi varnost, iz katere izhaja zaupanje, zdrav razvoj in pravo delovanje ter odzivanje našega telesa.

Nevrotaktilna integracija:

 • uravnava in integrira 9 kožnih receptorjev,
 • izboljša razvoj in delovanje možganov,
 • izboljša proprioceptivno zaznavanje,
 • pospešuje nevro-senzo-motorično integracijo,
 • izboljšuje hipo in hipersenzitivnost,
 • omogoča, da dotik sprejemamo kot nekaj varnega, spoštljivega in ljubečega,
 • je osnova za pozitivne spremembe v razvoju in procesu življenja in učenja.

Kot zelo učinkovito tehniko taktilno integracijo pri otrocih priporočamo za pomoč pri sledečih izzivih:

 • težave s pozornostjo in koncentracijo (ADD/ADHD),
 • šibka senzorična integracija,
 • avtizem, Aspergerjev sindrom,
 • cerebralna paraliza,
 • govorno – jezikovne težave,
 • specifične učne težave,
 • različni razvojni zaostanki.

Omenjene težave imajo velikokrat vzrok v neintegriranosti kožnih receptorjev. Neintegrirani kožni receptorji pa so lahko vzrok za neintegrirane primarne reflekse, ki pa se kažejo v zgoraj omenjenih simptomih.

Otroci s posebnimi potrebami pogosto slabo uravnavajo taktilne občutke. Hipersenzitiven (preveč občutljiv) otrok se bo na dotik lahko odzval z umikom na tipni dražljaj, zavračal bo določena oblačila, se izogibal določenim materialom ter finim motoričnim aktivnostim. Kadar je občutek za tip pomanjkljiv, lahko otrok išče prekomerne stimulacije in ima visok prag tolerance za bolečino. Otroci, ki se rodijo s pomanjkljivim zaznavanjem tipnih dražljajev, ne prejemajo učinkovitih informacij preko kože. Zato se ne počutijo varne, pogosto jih je strah v neznanih in učnih situacijah in se jim zato izogibajo.

Iz našega učnega okolja so že pred leti izrinili dotik kot nezaželeno dejanje. Otroci pa za svoj razvoj nujno potrebujejo dotik, saj se možgani le preko zadostnega števila impulzov preko kože lahko zdravo razvijajo.

Preko nevrotaktilne integracije lahko otrokom zagotovimo zdravo zaznavo, optimalen razvoj kože, pomiritev perifernega in centralnega živčnega sistema, kar je ključno za otrokov razvoj in napredek.

(daljši prispevek o tem je objavljen v marčevski reviji Vzgoja, 2019, št. 81, str. 41-42)

Trajanje seminarja: 20 ur (2 dni)

Za zaključene skupine (npr. šolske zbornice) dolžino in potek seminarja prilagodimo željam naročnika.

Ciljna skupina: Seminar je namenjen specialnim pedagogom, socialnim pedagogom, logopedom, socialnim delavcem, psihologom, učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem, staršem, medicinskim sestram, babicam in vsem zainteresiranim profesorjem.

Pedagoški delavci lahko udeležbo na seminarju uveljavljajo pri predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Število udeležencev: 30

VodiMarjeta Krejči Hrastar

Cena: 285,00 (do 31. 3. 2019); 310,00 €

Izvedba

Ljubljana,  23. in 24. 5. 2020

Prijave: do 14. 5. 2020 oz. do zapolnitve mest

Cena: 285 € (233,60 + DDV) za prijavo do 31. 3. 2020, kasneje 310 € (254,1 + DDV)

Seminar se izvaja v slovenskem jeziku.

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija MNRI®

Prijava na seminar Nevrotaktilna integracija