Človek s smislom za humor zna na prikupen način odstranjevati številne ovire svobodi in veselju.

Bernhard Häring

Program 4. mednarodne konference

Vzgoja za ljubezen do domovine in države: Živeti s kulturno dediščino danes za jutri

 

8.40 – 9.00 Prijava udeležencev

9.00 – 9.30 Otvoritev konference:
                    - Uvodni pozdravi

9.30 – 11.05 Plenarni del:
                     - dr. Janez Bogataj (vabljeno predavanje): Kako razumeti kulturno dediščino v sodobnem svetu?
                     - Erika Jazbar (vabljeno predavanje): Pogled z narodnega obrobja v času, ki ni več prehoden, temveč prinaša otipljive spremembe
                     - Janko Rožič (vabljeno predavanje): Kulturna dediščina, arhitektura in prostost prostora

11.05 – 11.20 Podelitev nagrad  natečaja Košara – izdelek slovenskega pletarstva

11.20 – 11.30 Odmor

11.30 – 13.00  Predstavitev referatov po skupinah

13.00 – 13.45 Kosilo

13.45 – 16.20  Predstavitev referatov po skupinah

16.20 – 17.00 Zaključek
                       - Evalvacija
                       - Diskusija